Kan spare 17 milliarder

Ny portal kan gi store besparelser, og Jostein Engen i DIFI lover god løsning for små aktører.

Kan spare 17 milliarder
Jostein Engen ser for seg besparelser på mange milliarder med en ny e-handelsløning. Bilde:

Omfanget av bruddene på regelverket for offentlige anskaffelser er gigantiske. Det samme er bredden i typer regelbrudd. Det viser en kartlegging foretatt av First Ventura på oppdrag av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).

Det koster samfunnet enormt mye ressurser og penger, og Riksrevisjonen er svært kritiske til dette. Det offentlige gjør innkjøp for om lag 350 milliarder kroner årlig. IT-ministeren har tidligere uttalt at når den nye e-handelsportalen er på plass kan det gi besparelser på mellom tre til fem prosent.

    Les også:

Ved at all dokumentasjon kan spores og alle innkjøpsregler må godkjennes i prosessen, vil en slik plattform være med på å luke ut de mange bruddene som i dag gir hodebry for Riksrevisjonen.

En besparelse på mellom tre til fem prosent vil i såfall bety en gevinst på opptil 17 milliarder kroner i året. Det er seniorrådgiver Jostein Engen, som er ansvarlig for elektroniske verktøy ved offentlige anskaffelser i DIFI, svært godt fornøyd med.

Selv om IT-ministeren har uttalt et ambisiøst mål om at 25 prosent av handelen skal skje elektronisk i 2009, er det fortsatt bare to milliarder kroner av altså 350 milliarder kroner som omsettes årlig på IBX sin e-handelsplattform.

Potensiale med å handle elektronisk er med andre ord enorme. Innen 2009 skal den nye elektroniske handelsplattformen være på plass og aktørene IBX, ErgoGroup, EDB, ProgratorGatetrade Norge og Hubwoo slåss nå om kontrakten.

Foreløpig er det bare de store kommunene, helsevesenet, NTNU og fylkeskommunene som bruker portalen. Med stort og smått finnes det mellom 500 og 600 offenlige oppdragsgivere.

- Vi ser for oss at den nye portalen har en løsning for de små offentlige tilbyderne. Brukergrensesnittet skal være enkelt slik at terskelen er lav for å ta den i bruk. I tillegg skal det være en omfattende og mer avansert løsning for de store offentlige tilbyderne, forteller Engen.

Engen forventer de helt store gevinstene først i 2010 når den nye plattformen er på plass. Men allerede i 2009, vil man se en klar forbedring, til tross for det skjer på den gamle plattformen.

Statlig senter for skonomistyring (SSØ), som jobber for effektiv ressursbruk i staten, er i gang med et pilotprosjekt med Skattedirektoratet. Helsesektoren har potensiale for et enda større volum. Enkelte helseenheter bestiller i dag absolutt alt på nett enten det er hofteimplantater eller hud.

I tillegg er det nå to godkjent to verktøy for konkurransegjennomføring (KGV). Offentlige virksomheter har derved fått tilgang til to alternative verktøy som understøtter prosedyrer for gjennomføring av anskaffelser og som kan bidra til at virksomhetene gjør bedre, enklere og sikrere innkjøp.

    Les også:

Les mer om: