Kan spare 180 millioner i avgift på Fornebu

Dersom politikerne igjen fjerner konjunkturavgiften for næringsbygg kan dette gi en kjempeinnsparing for Telenors byggeprosjekt på Fornebu.

digitoday presiserer: Denne saken er
oppdatert etter publisering - se saken:
Ingen konjunkturavgift for Telenor uansett.

* * *

Innføringen av en 10 prosent såkalt konjunkturavgift på næringsbygg har ført til full stans i rekke planlagte byggeprosjekter. Både byggherrer og entreprenører har valgt å sitte på gjerdet til forskriftene er ferdig utarbeidet fra Finansdepartementet. Noen har også flagget økende aktivitet i utlandet som følge av avgiften.

Mens politikerne fra Arbeiderpartiet og Sentrumspartiene fortvilet prøver å ro seg ut av en kraftig hang-over etter et nattlige budsjettforlik på Hotell Plaza kan Telenor ASA faktisk seile opp som den store vinneren i budsjettdrakampen.

Telenors prosjekt på Fornebu var nemlig allerede kommet inn i et spor hvor det ikke lenger ville være hensiktsmessig å stanse prosessen på grunn av denne avgiften. Selskapet måtte i stedet for å stanse byggingen legge avgiften inn i budsjettet.

- Konjunkturavgiften ligger nå inne i våre budsjetter, sier informasjonsrådgiver for Fornebuprosjektet <FONT FACE="Arial,Sans-Serif" SIZE=2>Trond Bentestuen i Telenor til digitoday.no.

Totalbudsjettet for prosjektet inkludert blant annet infrastruktur og flyttekostnader skal være på 4,5 milliarder kroner.

- Av dette er vel 2 milliarder kroner kostnader som vil rammes av konjunkturavgiften, sier Bentestuen, og legger til at dette beløpet da inkluderer avgiften.

Dette betyr at selskapet har kalkulert med i overkant av 180 millioner kroner i konjunkturavgift i forbindelse med utbyggingen.

Dersom avgiftsedruligheten nå innhenter politikerne og konjunkturavgiften igjen fjernes, ligger det dermed til rette for at Telenor vil kunne spare et tilsvarende beløp.

Til toppen