Kan spare 180 millioner i avgift på Fornebu

Dersom politikerne igjen fjerner konjunkturavgiften for næringsbygg kan dette gi en kjempeinnsparing for Telenors byggeprosjekt på Fornebu.

Dersom politikerne igjen fjerner konjunkturavgiften for næringsbygg kan dette gi en kjempeinnsparing for Telenors byggeprosjekt på Fornebu.

digitoday presiserer: Denne saken er
oppdatert etter publisering - se saken:
Ingen konjunkturavgift for Telenor uansett.

* * *

Innføringen av en 10 prosent såkalt konjunkturavgift på næringsbygg har ført til full stans i rekke planlagte byggeprosjekter. Både byggherrer og entreprenører har valgt å sitte på gjerdet til forskriftene er ferdig utarbeidet fra Finansdepartementet. Noen har også flagget økende aktivitet i utlandet som følge av avgiften.

Mens politikerne fra Arbeiderpartiet og Sentrumspartiene fortvilet prøver å ro seg ut av en kraftig hang-over etter et nattlige budsjettforlik på Hotell Plaza kan Telenor ASA faktisk seile opp som den store vinneren i budsjettdrakampen.

Telenors prosjekt på Fornebu var nemlig allerede kommet inn i et spor hvor det ikke lenger ville være hensiktsmessig å stanse prosessen på grunn av denne avgiften. Selskapet måtte i stedet for å stanse byggingen legge avgiften inn i budsjettet.

- Konjunkturavgiften ligger nå inne i våre budsjetter, sier informasjonsrådgiver for Fornebuprosjektet <FONT FACE="Arial,Sans-Serif" SIZE=2>Trond Bentestuen i Telenor til digitoday.no.

Totalbudsjettet for prosjektet inkludert blant annet infrastruktur og flyttekostnader skal være på 4,5 milliarder kroner.

- Av dette er vel 2 milliarder kroner kostnader som vil rammes av konjunkturavgiften, sier Bentestuen, og legger til at dette beløpet da inkluderer avgiften.

Dette betyr at selskapet har kalkulert med i overkant av 180 millioner kroner i konjunkturavgift i forbindelse med utbyggingen.

Dersom avgiftsedruligheten nå innhenter politikerne og konjunkturavgiften igjen fjernes, ligger det dermed til rette for at Telenor vil kunne spare et tilsvarende beløp.

Til toppen