Kan spare flere milliarder på e-faktura

e2b Forums XML-baserte standard for e-faktura kan spare Norge for milliarder.

e2b Forums XML-baserte standard for e-faktura kan spare Norge for milliarder.

Bruk av e-faktura er fortsatt bare i støpeskjeen, og næringslivet sliter ettersom mange bedrifter ikke har tilrettelagt løsninger for elektronisk betaling og i tillegg må forholde seg til et komplisert, internasjonalt regelverk.

Men 2006 blir gjennombruddet for e-fakturering, tror leder for betalingsformidling i Gjensidige Forsikring, Jørn Einard Skjærlund.

Gjensidige er med i samarbeidsorganet e2b som ble etablert for to år siden og som har som mål å få flest mulig næringslivsbedrifter til å bruke elektronisk fakturering. Det er først når det blir volum at gevinstene kan hentes ut.

For å lette betalingsprosessen har e2b utviklet en standard XML-basert e-faktura som nå brukes av Gjensidige, Manpower, Orkla, Hafslund, Norgesgruppen, Statoil, Skanska, Oslo kommune, Telenor, DnB Nor, Ean og Norstella.

E2bs fremste mål er å få XML til å bli en preferert standard til e-fakturering. Brukere kan laste ned dokumentasjon av formatet gratis, og det er heller ingen kostnader ved bruk.

Medlemsbedriftene i e2b utfører i dag i snitt rundt 25 000 elektroniske fakturatransaksjoner per måned.

Ikke et imponerende høyt tall, men her vil det skje mye og vi kan forvente oss en kraftig akselerering framover, spår Skjærlund.

Flere store næringslivsbedrifter er nå i testfaser på bruk av XML-standarden, blant annet Posten Norge og bilutleieselskapet Hertz.

Bare Hertz genererer 17 000 fakturatransaksjoner per år.

Ifølge Skjærlund er målet for hver enkel medlemsbedrift i e2b å få i gang et e-fakturasamarbeid med 50 nye leverandører basert på XML-standard. Dette kan i så fall resultere i 650 medlemsbedrifter innen 2006.

Det kan være enorme beløp å spare på e-faktura. Noen anslår 100 kroner i besparelse per faktura, mens Skjærlund gir et nøkternt anslag på 35 kroner.

I løpet av 2006 har Gjensidige som mål å komme opp i et volum på 40 000 transaksjoner i samarbeid med andre leverandører. Med et forsiktig anslag på 20 kroner per transaksjon vil dette gi en besparelse for Gjensidige på 800 000 kroner. I tillegg vil partneren få en tilsvarende besparelse.

Til toppen