Kan spare ti milliarder på bredbånd

Milliardbesparelser på bredbånd bør vekke politikerne til flere grep, mener Abelia-sjef Paul Chaffey.

Kan spare ti milliarder på bredbånd

Milliardbesparelser på bredbånd bør vekke politikerne til flere grep, mener Abelia-sjef Paul Chaffey.

Energibedriftenes Landsforening (EBL) og Abelia har fått Teleplan til å vurdere de samfunnsøkonomiske gevinstene ved økt bruk av bredbånd og nettbaserte tjenester i offentlig sektor.

Rapporten går nærmere inn på ti områder som blant annet helse, skole og forskning og generell elektronisk samhandling mellom kommuner og etater. Rapporten estimerer potensielle direkte gevinster knyttet til noen utvalgte anvendelser innenfor disse områdene.

Teleplan-sjef Asgeir Myhre presenterte hovedkonklusjonene på Bredbåndsdagen på Gardermoen på tirsdag, som var svært gode nyheter for Abelia-sjef Paul Chaffey, ifølge EBL.

- Vi snakker om et minimumsanslag knyttet til direkte gevinster på mellom seks til ni milliarder per år, sier Chaffey.

Han tror det kan bli enda flere milliarder hvis man utvider antall anvendelser og antall sektorer og tar med indirekte gevinster knyttet til økt digital kompetanse i helsevesenet, skolen og utdanningen.

- Da er gevinstene betydelig høyere, sier han.

EBL-leder Steinar Bysveen tror at gevinstene ved å ta i bruk bredbånd ennå bare er i startfasen. Etter hvert som bredbåndsleverandørene ruller ut fiber og flere og flere sektorer i samfunnet digitaliserer sine forretningsprosesser, vil gevinstene ved bredbånd og nettbaserte tjenester øke enda mer.

Både Bysveen og Chaffey er skjønt enige om at økt bruk av bredbånd bør være helt sentralt i regjeringens arbeid med fornying av offentlig sektor ettersom dette i bunn og grunn er et spørsmål om velferdsstatens bærekraft i tiden fremover med økt belastning på offentlige budsjetter.

Bysveen og Chaffey peker på flere konkrete tiltak der regjeringen bør være mer offensive enn i dag:

  • Økt satsing på gjenbruk av data og en intensivering av standardiserings- og harmoniseringsarbeidet i offentlig sektor
  • Få flere avanserte og interaktive tjenester på nett
  • Økt satsning på elektronisk innkjøp og elektronisk handel
  • Etablere elektroniske løsninger for identifikasjon og signatur.
Til toppen