Kan stanse all telekommunikasjon i Irak

Amerikanerne kan sette irakisk tele- og satellittkommunikasjon ut av spill uten å bombe, sier oberstløytnant Terje Torsteinson ved Forsvarets stabsskole.

Amerikanerne kan sette irakisk tele- og satellittkommunikasjon ut av spill uten å bombe, sier oberstløytnant Terje Torsteinson ved Forsvarets stabsskole.

–Den som behersker det elektromagnetiske spektrum, kan også kontrollere hvilken informasjon som formidles via radio og TV, sier Torsteinson til NTB.

Han sier telekommunikasjonen i Bagdad også kan stanses ved jamming av sendeutstyr fra amerikanske fly. Et par fly på vingene over Vest-Irak kan være tilstrekkelig til å hindre telekommunikasjon i Bagdad. Telekommunikasjon fra Bagdad til andre irakiske byer kan blokkeres ved å slå ut overføringssystemer og linkstasjoner.

USA og Storbritannia forsøkte tirsdag å sette irakisk fjernsyn ut av spill ved å angripe fjernsynshuset i Bagdad med bomber eller raketter. Men onsdag morgen var irakisk TV igjen på lufta.

Torsteinson poengterer at den militære vurdering i gitte situasjoner kan være at det er fordelaktig at også fienden får ut informasjon.

–Ikke satellittkommunikasjon

Saddam Husseins elitestyrke Republikanergarden er fortsatt høyst sannsynlig i stand til å kommunisere med regimets kommandokjeder, tror Torsteinson.

Men han tviler på at satellittkommunikasjon brukes i stor skala av Republikanergarden. Satellittene eies av USA og kan tappes for avlytting. Også informasjon som sendes og mottas via bærbart utstyr basert på satellittkommunikasjon kan plukkes opp av amerikanerne. Dette fikk FNs sikkerhetsråd demonstrert for kort tid siden.

al-Murafiqin

Major John Andreas Olsen ved Luftkrigsskolen i Trondheim sier kommunikasjonen mellom hovedkvarter og Republikanergardens divisjoner mest sannsynlig skjer med ordonans. Flere tidligere generaler inngår i en gruppe på om lag 40 medlemmer som kalles al-Murafiqin. Denne gruppen er betrodd ordonansoppgaver av Saddam Hussein personlig, ifølge major Olsen, som er ekspert på Saddam Husseins regime og har tatt doktorgrad på temaet.

Hovedmålet

–Hovedmålet for Saddam Husseins regime nå må antas å være overlevelse. Det mest realistiske virkemidlet for å oppnå dette er trolig en krig som trekker ut i langdrag, med store sivile tap og lidelser, slik at opinionen kan påvirkes via media, sier Olsen til NTB.

Og måten krigen kan forlenges på, vil først og fremst være å trekke de amerikanske styrker inn i de mange byene nord, vest, og sør for Bagdad hvor republikanergarden står med sine seks divisjoner.

–Bare i den grad denne taktikken ikke lykkes, vil Republikanergarden bli trukket tilbake til Bagdad for tilsvarende oppgaver der, sier Olsen.

Og byene som elitestyrkene til Saddam Hussein satser på å dra amerikanerne inn i, teller ifølge Olsen et dusin innen en radius av 180 kilometer fra Bagdad. Noen av dem har mellom 380.000 og 550.000 innbyggere.

Til toppen