Kan stenge Sveriges største bloggtjeneste

Norske Bootstrap mener blogg.se bruker deres løsning i strid med lover og regler.

Kan stenge Sveriges største bloggtjeneste

Norske Bootstrap mener blogg.se bruker deres løsning i strid med lover og regler.

Et lite norsk utviklingsselskap, Bootstrap, er havnet i en alvorlig konflikt med Sveriges største bloggtjeneste, blogg.se.

Bloggtjenesten drives av Blogg Esse som eies av Allers Förlag, et selskap i Aller-gruppen som også eier Aller Internett der digi.no hører til.

Bootstrap mener Blogg Esse brukere deres løsning i strid med lover og regler, og vurderer både søksmål og midlertidig forføyning for å få stengt Sveriges største bloggtjeneste, sier Bootstrap-sjef Rafiq Charania til digi.no.

Bootstrap er kjent i Norge som blant annet selskapet bak bloggtjenesten blogg.no.

Blogg Esses bruk av løsningen til Bootstrap bygde fra tidlig 2003 på en samarbeidsavtale og blelansert i Norge oktober 2003 på weblogg.no og sprayblogg.no kort etter. I fjor våres var det endringer på gang i Blogg Esse, som da het Blogsoft, og det ble inngått en avtale der Bootstrap fikk et millionbeløp for å la Blogg Esse bruke løsningen i ytterligere ett år.

Ifølge denne avtalen skulle Blogg Esse gå over til annen programvare for blogg.se fra og med 1. april 2008. Ifølge Veckans Affärer byttet blogg.se over til en annen løsning denne dagen. Den fungerte imidlertid så dårlig at innen to døgn var blogg.se tilbake til løsningen levert av Bootstrap, men da uten hjemmel i noen avtale, og i strid med avtalen fra mars 2007.

– Vår løsning er ikke til salgs, sier Charania. – Vår forretningsmodell forutsetter at det inngås samarbeidsavtaler mellom oss og brukerne. Vi kan ikke tåle at vår løsning brukes uten at det foreligger en avtale.

Charania er i ferd med å orientere seg i det svenske juridiske landskapet med tanke på å få hjelpe til å forsvare sine interesser. Han får hjelp fra et norsk advokatfirma, og han har også rådført seg med generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

– Blogg Esse kan ikke ta for gitt at de kan bruke får løsning uten avtale, eller at vi skal godta at de i etterkant tilbyr oss betaling, sier Charania.

Noe av det som irriterer Charania er at han følte seg presset til å undertegne avtalen fra mars 2007, og at han ble holdt uvitende om hva som var i ferd med å skje med daværende Blogsoft, nåværende Blogg Esse.

Det som skjedde var nemlig et eierskifte: Gründerne i Blogsoft slapp Allers inn på eiersiden, med en andel på 51 prosent.

Väckans Affärer skriver at transaksjonen innbrakte Blogsoft-gründer Roland Karlsson «sisådär en 50–75 miljoner kronor».

- Jeg har hele tiden ment at dette er en internett verdi som er verdt minimum 50-100 millioner, men slike prisinger er vanskelig å sette før noen er villig til å betale dette, sier Charania til digi.no.

- Det har fremkommet at Svenske Aller AB priser dette til cirka 16-25 millioner ved inntredelse med utgangspunkt i det som er vært nevnt av Roland Karlsson og diverse kilder. Den fremditige verdien er ikke tatt med i betraktning.

Det har ikke lykkes digi.no å få kontakt med Karlsson, som i dag er daglig leder i Blogg Esse. Til Väckans Affärer sier Karlsson at Charania var uinteressert i å forlenge samarbeidsavtalen.

– De sa blankt nei fordi de ville tvinge oss til å stenge tjenesten. Da har vi sagt at vi får gjøre en rettssak av dette, selv om vi aldri har bestridt at vi måtte betale en skikkelig erstatning, sa Karlsson til den svenske avisen.

Ifølge Charania har Blogg Esses advokat erkjent at selskapet har brutt avtalen med Bootstrap.

Blogg.se har 75.000 brukere og omtrent 1,1 millioner besøkende i uken, ifølge Kiaindex.

Red. adm: Deler av artikkelen ble oppdatert klokken 15.55

Til toppen