Kan stoppe annonselotto

Forbrukerombudet sier til digi:media at MMP's planer om annonselotto på Internett kan bli stoppet av lovverket.

Forbrukerombudet sier til digi:media at MMP's planer om annonselotto på Internett kan bli stoppet av lovverket.

- Det avgjørende spørsmålet her er om dette spillet er en del av et redaksjonelt opplegg i en periodisk publikasjon. Dersom det ikke er det, vil det rammes av lotteriloven, sier kontorsjef Arve Blomberg Nilsen i Forbrukerombudets markedsføringsavdeling til digi:media..

For at sidene spillet ligger på skal kunne regnes som en periodisk publikasjon, må innholdet på sidene være overveiende redaksjonelt. Omtale av firmaene som deltar i konkuransen vil ikke regnes som redaksjonelt innhold, men som reklame, forteller kontorsjefen.

Blomberg forteller videre at spillet må avgjøres ut fra prestasjoner for ikke å bli rammet av lotterilovens premietak. For spill som går under reglene for periodiske publikasjoner, er det et premietak på 2.000 kroner i kontantbeløp og 5.000 kroner i varer.

- Hvis det ikke er prestasjoner som fører fram til premiene, men tilfeldigheter slik det er i lottospill, kan de ikke gå utover dette premietaket, sier Blomberg Nilsen.

Sammen med de andre medarbeiderne på Forbrukerombudet vil han se nærmere på denne konkrete saken når spillet blir satt igang rundt den 15. desember.

- Internett er en prioritert oppgave for oss fra neste år av. Vi skal prøve å følge med, med det blir sikkert ikke så lett alltid, sier han.

Til toppen