Kan straffes for peking på ulovligheter

Hvis digi.no linker til dine sider, og dine sider viser seg å inneholde ulovlig materiale, skal digi.nos ansvarlige redaktør henges da? Det er ikke umulig, skal vi tro Tono, og rettslig praksis i andre land kan bli retningsvisende for Norge.

Hvis digi.no linker til dine sider, og dine sider viser seg å inneholde ulovlig materiale, skal digi.nos ansvarlige redaktør henges da? Det er ikke umulig, skal vi tro Tono, og rettslig praksis i andre land kan bli retningsvisende for Norge.

Spørsmålstillingen er høyaktuell. Mens diskusjonen med Internettforum har ligget død, har opphavsrettsorganisasjonen TONO på egen hånd tatt direkte kontakt med den største aksessleverandøren i Norge, Telenor. Rettighetsorganisasjonen har også snakket med Tele 2. I tillegg har TONOs søsterorganisasjoner i Sverige og Finland inngått avtaler med operatørene Telia, Sonera og Telecom Finland.

- Vi tar nå tak i de norske nøkkelleverandørene separat og starter med "Telianor" med sikte på å samkjøre vårt avtaleverk med avtalene i Sverige, forteller Mey. Hovedpoenget med samtalene vil være å trekke opp ansvar for innhold på nettet og sørge for at ulovlig materiale blir fjernet. Det nettoperatørene og tjenesteleverandørene er skeptiske til, er at de skal få sensuransvar.

- Vi ser nå en utvikling rettslig om pekeransvar, sier Mey, og viser til fire ferske dommer i Fogdsretten i Danmark som i desember slo fast at du står redaksjonelt ansvarlig for pekere som gir direkte adgang til ulovlig materiale (hentepekere).

- På samme måte hevder TONO at dersom du - uten opphavsmannens samtykke - gjør materiale (f.eks. MP3-filer) tilgjengelig for allmennheten, så har du gjort noe som er ulovlig. Du har krenket opphavsmannens enerett.

- Hva hvis KDL legger ut ulovlig materiale på sine nettsider, vil da min redaktør kunne stilles ansvarlig for alle tidligere artikler på digi.no som inneholder pekere til KDLs sider?

- Det er et interessant spørsmål. Det er ennå ikke rettslig prøvet hvor langt pekeransvaret går, men så lenge TONO ser den massive krenkelsen av opphavsrett som skjer, så er vi selvsagt interessert i å trekke grensen for dette ansvaret veldig strengt. Vi jobber med å trekke disse grensene, svarer Mey.

Før man kan si noe bastant om hvor langt pekeransvaret kan strekkes, må det først utkrystallisere seg en praksis - ikke minst rettslig.

- Kanskje vi kommer lenger med å gå rettens vei, mener TONOs Internett-jurist, som imidlertid har merket seg BBCs web-løsning: På den britiske fjernsynskanalens nettsider sørger en agent for at alle lenker sjekkes hver time. Programmet undersøker om det har skjedd endringer på den siden du har lenket til, noe som vil gjøre det enklere å følge med på om tidligere pekere plutselig gir deg adgang til ulovlig materiale.

- Men få med deg at vi først og fremst er interessert i å ta de kommersielle aktørene, ikke 16-åringene på gutterommet. Det er de store som tjener penger på lenking til ulovlig innhold vi kjemper mot, eksempelvis MP3-søkemotoren til FAST og Lycos, understreker Mey.

FASTs MP3-søkemotor karakteriseres som "en omfattende juridisk sak". TONO skal i dialog med selskapet om kort tid.

- Vi har sett på det juridiske grunnlaget til FASTs virksomhet, og det er vår oppfatning at tjenesten slik den framstår i dag ikke kan gå upåaktet hen - selv om FAST bare påberoper seg å være en hentetjeneste. Ennå har vi ikke tatt noen endelig avgjørelse på hva vi skal gjøre. Hovedsaken er at vi vil ha et samarbeid med resten av musikkbransjen, vi er interessert i å trekke noen grenser for ansvar - et ansvar som går begge veier, poengterer Mey.

Til toppen