Kan tape patentvåpen mot Linux

USAs patentkontor har erklært at Microsoft ikke skulle fått patent for filsystemet FAT. Ankefristen er 90 dager.

I desember i fjor meldte Microsoft at det var innstilt på å dele mer av sin teknologi med andre. Noen dager seinere ble dette fulgt opp med et krav til produsenter av digitale kameraer og andre enheter som utveksler data med Windows PC-er, om at de måtte betale lisenspenger for sin bruk av filsystemet FAT.

    Les også:

Minst ett selskap, Lexar, skal ha gått med på dette kravet, som fordyrer flashminne, USB minnepinner og andre lagringsmedier med 0,25 dollar per enhet, begrenset oppad til 250.000 dollar per leverandør.

Dette er ikke spesielt fordyrende. Men FAT – som Microsoft utviklet i 1976 og fikk patent for i 1996 – er etter hvert også blitt en del av Linux og annen åpen kildekodeprogramvare som Samba.

Dersom det spredte seg en oppfatning blant leverandører av digitale kameraer, mobiltelefoner, PDA-er og liknende om at Microsofts FAT-patent er troverdig, fryktet Linux-folket at dette ville oppmuntre Microsoft til å kreve FAT-lisenser også av Linux-brukere.

Linux og Samba distribueres etter en lisens som slår fast at de ikke kan inneholde patentert teknologi dersom det kan medføre krav om å betale lisens. Et eventuelt krav fra Microsoft om penger for FAT-lisenser i Linux og Samba ville derfor rammet åpen kildekodeprogramvare hardt. Med dagens konkurranseklima mellom Microsoft og Linux, kan man vanskelig utelukke et slikt krav.

Ifølge Open Source Risk Management krenker Linux krenker potensielt 283 USA-registrerte men ikke rettslig prøvde programvarepatenter. Denne risikoen fikk byrådet i München til å revurdere sin beslutning om å erstatte Windows med Linux på 14.000 PC-er. Revurderingen konkluderte med at risikoen var akseptabel, og avgjørelsen ble opprettholdt. (Se artikkelen Alt klart for Linux i München.)

Den ideelle stiftelsen Public Patent Foundation (PUBPAT) klaget inn Microsofts FAT-patent til USAs patentkontor. Stiftelsen anførte at patentet måtte betraktes som et potensielt middel til å «utvide Microsofts monopol».

I går kom en foreløpig avgjørelse fra patentkontoret: Microsoft skulle ikke fått patent for FAT, fordi løsningen er innlysende for programmerere med «ordinære ferdigheter».

Avgjørelsen blir stående med mindre Microsoft skulle anke innen 90 dager, og vinne fram med sin argumentasjon. Microsoft sier selskapet avviser avgjørelsen, og akter å vise i god tid før ankefristen at FAT bygget på «ny og fornyende teknologi som fortjener patentvern».

Ifølge PUBPAT viser statistikken til USAs patentkontor at patentutfordringer fører i rundt 70 prosent av tilfellene til at det opprinnelige patentet blir enten trukket tilbake eller kraftig innskrenket.

Les mer om: