– Kan være ulovlig

– Den nye åndsverkloven har ikke noe å si, mener professor om Piratpartiets siste stunt.

Professor og partner i advokatfirmaet Bing Hodneland, Olav Torvund, mener Piratpartiets ruting av trafikk til Pirate Bay kan være ulovlig etter dagens rett, uavhengig av ny åndsverklov.
Professor og partner i advokatfirmaet Bing Hodneland, Olav Torvund, mener Piratpartiets ruting av trafikk til Pirate Bay kan være ulovlig etter dagens rett, uavhengig av ny åndsverklov. (Bilde: Bing Hodneland Advokatselskap DA)

– Den nye åndsverkloven har ikke noe å si, mener professor om Piratpartiets siste stunt.

Tirsdag ble det kjent at Piratpartiet har overtatt rutingen av trafikk fra nettet til den kjente fildelingstjenesten Pirate Bay, etter at deres svenske søsterparti kastet kortene. I Sverige ble Piratpartiet truet av den såkalte Rettighetsalliansen, som forvalter opphavsrettigheter for artister og andre.

    Les også:

Men løper det norske Piratpartiet en risiko for å bli straffet ved å rute trafikk til tjenesten? Dette spurte vi advokat og professor Olav Torvund om. Han er en av landets fremste autoriteter på rettsinformatikk og er i dag partner i Bing Hodneland.

Han skriver i en e-post at han ikke er oppdatert på om Pirate Bays virksomhet i dag er lovstridig eller ei.

– Men om vi forutsetter at Pirate Bay fortsatt medvirker til ulovlig tilgjengeliggjøring av opphavsrettslige vernede verk i stort omfang, slik ble dømt for, da vil også det som Piratpartiet gjør være ulovlig, opplyser Torvund til digi.no.

Altså: Dersom Pirate Bay driver en ulovlig virksomhet vil Piratpartiet medvirke til opphavsrettskrenkelse gjennom at partiet setter opp en ruter i den hensikt å formidle trafikk til tjenesten. Det vil også gjøre medvirkningen forsettlig.

Han mener også at denne saken ikke er sammenlignbar med den såkalte Telenor-saken. Der slo lagmannsretten fast at Telenor ikke kunne hindres å viderebringe trafikk til fildelingstjenesten.

– Telenor driver generell telekommunikasjon, og er blant annet immun gjennom e-handleslovens § 16 Piratpartiet vil ikke kunne påberope seg denne eller andre bestemmelser i e-handelsloven som gir immunitet mot ansvar, skriver Torvund i en e-post til digi.no.

Heller ikke den foreslåtte endringen i åndsverkloven, som Hadja Tajik la frem tidligere i år, vil få noen konsekvens på denne saken, mener jussprofessoren.

– Piratpartiet driver en virksomhet i Norge. Hvis det de gjør i seg selv er ulovlig, da er dagens regler tilstrekkelig, skriver Torvund som tillegger:

– Det foreliggende forslaget gjelder den situasjon hvor noen som driver en lovlig virksomhet, for eksempel Telenor, også formidler et ulovlig innhold. Da kan man etter de foreslåtte reglene bli pålagt å hindre tilgang til et nettsted, i praksis et nettsted utenfor Norge som derfor ikke kan nås direkte med norsk lov. Telenor-saken kunne ha fått et annet utfall med de foreslåtte regler, men det Piratpartiet gjør påvirkes ikke, avslutter Torvund.

    Les også:

Til toppen