Kan velte hele ISO-vedtaket om OOXML

Sør Afrika har registrert en formell protest. Flere kan komme innen fristen utløper denne uken.

Kan velte hele ISO-vedtaket om OOXML

Sør Afrika har registrert en formell protest. Flere kan komme innen fristen utløper denne uken.

Sør-Afrikas nasjonale standardiseringsorgan SABS har registrert en formell protest mot vedtaket i ISO som godkjente det opprinnelige Microsoft-formatet Office Open XML – Open XML eller OOXML – som internasjonal standard i slutten av mars. SABS er først ute med å bekjentgjøre en slik formell protest. Fristen for nasjonale standardiseringsorganer til å protestere mot vedtaket er 29. mai.

Faksimile og avskrift av SABSs protest er tilgjengelig her.

Steven Pepper, tidligere formann i komiteen i Standard Norge som vurderte OOXML, skriver i sin blogg at han støtter den sørafrikanske protesten og henstiller til andre nasjonale organer å gjøre det samme. Pepper trakk seg fra arbeidet i protest mot at Standard Norge endret sin stemmegivning fra nei til ja til OOXML, trass i at et klart flertall i komiteen var mot å godkjenne OOXML som ISO-standard.

SABS begrunner sin protest med tre forhold:

  • De mener at JTC1, ISO-komiteen som vurderte OOXML, ikke organiserte et tilstrekkelig antall møter til å løse de mange interne uoverensstemmelsene.
  • De mener at regelverket som skal sikre enighet ble brutt under det ukelange møtet i slutten av februar der ISO og et antall nasjonale organer diskuterte OOXML.
  • De peker på at fristen for å publisere ISOs OOXML-standard i sin endelige form utløp 29. april, og at teksten ennå ikke er offentliggjort.

Ifølge en av de mer kjente aktivistene mot OOXML, Andy Updegrove, innebærer den sørafrikanske protesten at ISOs godkjenning av OOXML ikke kan tre i kraft før protesten er formelt behandlet.

I sin blogg skriver Pepper at han fortsatt håper å få endret den norske stemmegivningen, og at dersom det lykkes, er det nok at ytterligere to nasjonale organer går fra ja til nei for at hele ISO-avstemmingen går i Microsofts disfavør. Problemet er bare at det strider mot ISO-reglene å gjøre om sin stemme i etterkant.

    Les også:

Til toppen