Kanadisk sensurdom får global effekt

Google må få selskap til «å forsvinne».

Kanadisk sensurdom får global effekt
Sensur. Mann holder hånden over munnen til kvinne. Illustrasjonsfoto: PantherMedia / Dan Kosmayer

EU-dommen mot Google som gjerne kalles for «retten til å bli glemt», har blitt kritisert av mange. Men den berører kun de europeiske landene. Søker man etter de samme personnavnene i et land på utsiden av EØS, vil de sensurerte søketreffene være fullt tilgjengelige.

Verre er det med en midlertidig forføyning som ble bestemt av en domstol i Canada i forrige uke. Domstolen, Supreme Court of British Columbia, har beordret Google til å fjerne lenkene til de mer enn 300 nettstedene til selskapet Datalink Technologies Gateways innen 14 dager.

Bak søksmålet, hvor Google egentlig ikke er en part, står Equustek Solutions, som hevder at Datalink bruker stjålne forretningshemmeligheter for å tilby produkter – først og fremst nettverksutstyr – som konkurrerer mot Equusteks egne. I praksis anses produktene som piratkopier.

Det er flere forhold ved saken som er spesielle, men det viktigste er det at den kanadiske domstolen krever at Google slutter å indeksere eller referere til Datalinks websider i søkeresultatene i alle utgaver av selskapets søketjeneste. Det vil si at den kanadiske domstolen mener at den kan bestemme hvordan Google, et ikke-kanadisk selskap, skal opptre også i alle andre land enn Canada.

Gigaom, som omtaler saken, lenker videre til jusprofessoren Michael Geist.

Geist skriver at Google frivillig har slettet de aktuelle søkeresultatene fra Google.ca, men var uvillige til å slette dem fra søkeresultatene globalt.

– Implikasjonene er enorme, for siden en kanadisk domstol har makt til å begrense klodens tilgang til informasjon, har trolig andre domstoler det også. Selv om domstolen ikke griper denne muligheten, hva skjer dersom en russisk domstol beordrer Google til å fjerne nettsteder for homofile eller lesbiske fra selskapets database? Eller om Iran beordrer selskapet til å fjerne israelske nettsteder fra databasen? Mulighetene er uendelige siden lokale regler for ytringsfrihet ofte varierer fra land til land. Likevel mener British Columbia-domstolen at den kan utstede en beordring med global effekt, skriver Geist.

I forføyningen står heter det at påbudet vil tvinge Google til å handle i California eller staten hvor søkemotoren kontrolleres fra, og dermed ikke rundt omkring i verden.

Google er nok valgt ut fordi selskapets søketjeneste er den mest brukte også i Canada. Men dersom avgjørelsen blir stående, er det vanskelig å se hvorfor leverandører av andre søketjenester ikke pålegges å gjøre det samme. Samtidig har nok ikke siste ord blitt sagt i denne saken.

    Les også:

Les mer om: