Kannibalisme i Apple?

iSuppli med ny forklaring på hvorfor iPad taper markedsandel.

Hittil har analytikere forklart at Kindle Fire er årsaken til at iPad tapte markedsandel i fjerde kvartal. iSuppli har en ny forklaring.
Hittil har analytikere forklart at Kindle Fire er årsaken til at iPad tapte markedsandel i fjerde kvartal. iSuppli har en ny forklaring. (Bilde: Amazon.com)

iSuppli med ny forklaring på hvorfor iPad taper markedsandel.

Analytikerne i iSuppli har publisert sin analyse av det globale markedet for nettbrett i fjerde kvartal, målt i volum.

iSuppli konstaterer at mens leveransene økte med over 50 prosent fra tredje kvartal til fjerde kvartal, falt andelen til Apple iPad fra 64 prosent til 57 prosent.

At Apple iPad tapte markedsandel i fjerde kvartal er tidligere konstatert av analysen til Strategy Analytics. De forklarte det med at Android-brett opplevde enda sterkere vekst enn iPad.

digi.no har gjort iSuppli oppmerksom på regnefeilen i nederste felt i kolonnen merket Q3-Q4 Change: Fra tredje kvartal til fjerde økte de globale leveransene med 55 prosent, ikke 194 prosent.
digi.no har gjort iSuppli oppmerksom på regnefeilen i nederste felt i kolonnen merket Q3-Q4 Change: Fra tredje kvartal til fjerde økte de globale leveransene med 55 prosent, ikke 194 prosent. Bilde: iSuppli

Andre analytikeres anslag over salgstallene til Kindle Fire – nettbrettet som Amazon.com introduserte nettopp i fjerde kvartal – viste så at Annet hvert Android-brett er en Kindle Fire.

Det var derfor nærliggende å konkludere med at introduksjonen av Kindle Fire er den vesentlige forklaringen på at Apple iPad tapte markedsandeler i fjerde kvartal.

iSuppli har en annen forklaring. De mener den vesentlige konkurrenten til iPad ikke er Kindle Fire, men et annet Apple-produkt, iPhone 4S.

– Det ble levert færre iPad i fjerde kvartal enn vi hadde regnet med, sier Rhoda Alexander, ansvarlig analytiker for nettbrettmarkedet i iSuppli. – Mange lojale Apple-kunder valgte å legge pengene sine i skinnende nye alternativer. Det primære alternativet var imidlertid ikke Kindle Fire, som debuterte med solide salgstall i fjerde kvartal, med Apples egen smartmobil iPhone 4S. Utrullingen av iPhone 4S i oktober utløste intens konkurranse om Apple-kjøpernes disponible inntekt. Det bidro mer til å begrense veksten i iPad-leveransene enn konkurransen fra Kindle Fire eller andre nettbrett.

Alexander er for øvrig skeptisk til at Kindle Fire, der prisen er satt kunstig lavt, vil overleve på lang sikt. Forretningsmodellen til Amazon.com går ut på at nettbrettet, i likhet med lesebrettet Kindle, skal bidra til bunnlinjen ved å øke omsetningen fra selve nettbutikken. Alexander mener det ikke er gitt at denne modellen er bærekraftig.

Til toppen