Kanonene samles bak IPv6

Et amerikansk toppmøte med kanoner som Sun, Microsoft, IBM, Compaq, Nortel, Cisco, AT&T og andre, legger opp til at Internett kan oppgraderes til IPv6 innen to til tre år.

Et amerikansk toppmøte med kanoner som Sun, Microsoft, IBM, Compaq, Nortel, Cisco, AT&T og andre, legger opp til at Internett kan oppgraderes til IPv6 innen to til tre år.

IPv6 - Internet Protocol version 6 - ble grundig utprøvet og videreutviklet i årene 1995 til 1999 på grunnlag av et utkast fremmet i 1994. Den løser en rekke problemer der dagens IPv4 enten møter veggen, eller må suppleres av ressurskrevende tillegg.

Hovedproblemet med IPv4 er at den har 32 biters adressering, og at ineffektiv bruk gjør at adressemangelen allerede er prekær. IPv4 har 128 biters adressering. Det svarer til rundt en million nettadresser per innbygger på kloden.

Et annet problem med IPv4 er at alle sikkerhetsløsninger er påklistret i etterkant. Med IPv6 er sikkerhet integrert. All overført data krypteres, og alle pakker er signert.

IPv6 er videre laget med tanke på både tale og mobil kommunikasjon. Drift av IPv6-løsninger vil dessuten bli langt lettere enn for IPv4.

At overgangen til IPv6 likevel drøyer, skyldes at den krever endringer i alle ledd i nettverket. Med alle dens mangler, fungerer IPv4 med tillegg forholdsvis tilfredsstillende i dagens situasjon. I praksis betyr dette at så lenge de fleste brukerne bruker PC-er og faste forbindelser, er det lite driv mot IPv6. Men når den forventede bølgen kommer med trådløse klienter og IP-adresserbare husholdningsutstyr kommer, er det ingen vei utenom IPv6.

Dette er kjensgjerninger som alle kanonene på toppmøtet til IPv6 Forum i USAs hovedstad i forrige uke trakk fram da de presenterte sine bidrag til den nødvendige overgangen. De fleste presentasjonene er offentliggjort på IPv6 Forums nettsted. Amerikanerne er for øvrig stadig forundret over at det er det europeiske standardiseringsforbundet ETSI som utløste det avgjørende momentet, da det i november i fjor vedtok at IPv6 måtte danne grunnlaget for tredje generasjons mobiltjenester.

Forpliktelsene var konkrete og tidfestet.

Microsoft retter i første omgang fokus på tiltak mot utviklerne - en gruppe som også får stor oppmerksomhet på grunn av den nye dotnett-strategien. Verktøykassa IPv6 Technology Preview har vært gratis tilgjengelig siden mars, og er nettopp oppgradert. Windows 2000 vil få IPv6 innebygget i løpet av et par år. IPv6-støtte skal bygges inn i Internet Information Server, og det vurderes å nedfelle IPv6 i Windows CE.

Sun bygger IPv6 inn i kjernen til Solaris. Java vil få IPv6 i løpet av neste høst. Alt utstyr fra Sun vil ha IPv6 innen ni måneder, lovet teknologiansvarlig Greg Papadopoulos, en av arrangementets hovedtalere.

IBM har tilbudt IPv6 til AIX siden 1997. Nylig ble også stormaskinsystemet utvidet. På konferansen kom en forpliktelse til å sørge for IPv6 i Linux, WebSphere og Tivoli.

Compaq har IPv6 i Tru64 Unix versjon 5.1 som kom i september. Hewlett-Packard har hatt et utviklingsverktøy et par år, og vil oppgradere HP-UX med IPv6 i løpet av 2001. Cisco vil ha en IPv6-utgave av sitt operativsystem IOS klart innen mars. Nortel som holdt et entusiastisk innlegg om IPv6 i hjemmenettverket, har for lengst klargjort mange produkter for IPv6.

Til toppen