Kantega lover dobling i 2007

Kantega-sjef Jon Øyvind Eriksen har tak på utdanningsektoren, og vil doble omsetningen i 2007.

Kantega-sjef Jon Øyvind Eriksen har tak på utdanningsektoren, og vil doble omsetningen i 2007.

Konsulentselskapet Kantega har allerede levert portalløsninger til Studentsamskipnaden i Trondheim og Matematikksenteret.

I dag ble det gjort kjent at Kantega har fått to nye portaloppdrag i utdanningssektoren til både Uninett ABC og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Kombinasjonen av tett samarbeid og åpen kildekode er en vinnerkombinasjon i utdannings-Norge, mener administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen i Kantega.

- Vi forventer å fordoble vår omsetning innen utdanningssektoren i løpet av neste år, forteller han.

Kantega har jobber bevisst med å bruke kundens egen kompetanse i prosjektene og satt sammen tverrfaglige team med interaksjonsdesignere, eksperter på brukskvalitet og teknologer for å skape portalløsninger som lever opp til kravene.

Utdanningssektoren har krevende brukere med høye krav til brukskvalitet. Studenter og ansatte i utdanningssektoren har ofte lang erfaring med Internett, og stiller derfor høye krav til brukskvaliteten. Både ansatte og studenter ønsker seg brukertilpassede portaler som er enkle og behagelige å benytte, mener Eriksen.

Derfor har portalleverandøren Kantega valgt å bygge på denne kompetansen når nye portalløsninger skal lages.

De nye portalene skal bygges med utstrakt bruk av åpen kildekode. Det mener Kantega er en stor fordel i utdanningsinstitusjonene som ofte har dyktige fagfolk som liker friheten som følger med åpen kildekode.

- De ønsker at systemene skal være fleksible og utvidbare, og vil ofte selv ha frihet til å gjøre endringer i systemene. Bruk av åpen kildekode gir dessuten direkte besparelser for utdanningsinstitusjonene i form av reduserte lisenskostnader, framholder Eriksen.

Til toppen