Kantega tar markedsandeler

Kantegas satsing på sikker ID-håndtering og SOA har gitt hopp i både omsetning og lønnsomhet.

’IT-konsulentselskapet Kantega leverte sine halvårstall i dag.

I forhold til første halvår i fjor vokste omsetningen med 26 prosent til 23,9 millioner kroner. Driftsresultatet og resultatet før skatt er identiske, og ble mangedoblet fra 300 000 kroner til 4,1 millioner kroner.

I en kommentar sier selskapet at markedsandelen er styrket innen bank, finans og forsikring. Ordresituasjonen er sterk, og nye flerårige rammeavtaler med store offentlige virksomheter vil gi økt omsetning det kommende året, heter det.

Kantegas inntekter kommer i hovedsak fra systemintegrasjon, utvikling og forvaltning av sikkerhetsløsninger, portaler, nettbankløsninger og webbaserte salgsløsninger.

Selskapet satser på å gjøre høy kvalitet og sterk Java-kompetanse til konkurransefortrinn, heter det.

Kantega har spesialkompetanse på sikker identitetshåndtering og systemintegrasjon med webtjenester (web services). Det har bidratt til at det blant flere oppdrag med å innføre tjenesteorientert arkitektur (SOA) i store virksomheter, er flere pionerprosjekter innen SOA-sikkerhet.

Datterselskapet Kantega Secure Identity AS har i løpet av året blitt Nordens største sikkerhetsportal med 2,5 millioner brukere. Kantegas sikkerhetsportal reduserer både kompleksiteten og kostnadene for virksomheter som vil ta i bruk digital signatur og PKI på sine nettsteder.

Kantega regner med å øke sin markedsandel innen systemintegrasjon og utvikling for bank, finans, forsikring og offentlig sektor. Selskapet skal ansette flere utviklere, arkitekter og prosjektledere for å håndtere veksten i oppdrag.

Kantega Secure Identity forventer en rekke kontrakter på sikkerhetsportaltjenester til offentlig sektor i Norge, etter at Staten avviklet den offentlige sikkerhetsportalen i juni.

Til toppen