Kantega trenger flere hoder

Kantega-sjef Jon Øyvind Eriksen har reist seg fra asken etter at Mogul ble kjørt konkurs. Nå ansettes flere folk.

Kantega-sjef Jon Øyvind Eriksen har reist seg fra asken etter at Mogul ble kjørt konkurs. Nå ansettes flere folk.

Mogul Norge, som var resultatet av en av de mest ærgjerrige fusjonene under dotcom-bølgen, ble slått konkurs av det svenske moderselskapet i fjor sommer. Målet var å skape en pan-nordisk konkurrent til blant annet Razorfish og Spray, men tiden jobbet imot selskapet. 60 personer mistet jobben.

Under navnet Kantega har selskapet reist seg som en fugl Føniks fra asken.

De ansatte ønsket opprinnelig å kjøpe norske Mogul for 3,5 millioner kroner, men fikk blankt avslag fra blant annet svenske Bonnier som er den største eier av selskapet.

Dermed startet 40 eks-mogulere opp på nytt med like store eierandel og 90.000 hver i startkapital. I juni 2003 overtok Kantega hele konkursboet for 4,7 millioner kroner. Alle investerte dessuten en gratis måneds arbeidsinnsats.

På bare noen måneder har staben vokst til 46 ansatte. Den mest kjente nyansatte er NTNUs prisbelønte IT-foreleser Steinar Line, som er blitt seniorkonsulent og instruktør i Kantega Academy.

– Vi har hatt en kraftig økning siden vi startet med stadig flere oppdrag og større etterspørsel, sier administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen til digi.no.

Etter ni måneders drift har Kantega oppnådd et overskudd på til sammen ni millioner kroner før skatt. Til og med i fjor tjente Kantega 7,3 millioner kroner.

– Som et selvstendig selskap kan vi nå gjøre rom for nysatsninger som vi ikke ville fått tillatelse fra våre svenske eiere. Vi har en annen kontroll som eier med en helt annen egeninteresse, forteller Jon Øyvind Eriksen.

Mogul slet med overkapasitet og store kostnader med lokaler. Rett før konkursen hadde selskapet 56 ansatte, men på det meste var det 190 ansatte. Selskapet hadde da slått sammen syv selskaper og byttet navn under ledelsen til nordmannen Jørn Lyseggen. Fire norske selskaper, Clockwork, Mogul, Numerica, Taskon og WinHlp, gikk inn i det som ble Mogul.

Nå ser Eriksen optimistisk på framtiden. Forretningsideen er fortsatt å selge kompetanse innen systemutvikling, integrasjon og programvareforvaltning, og å lage brukervennlige og sikre løsninger.

– Vårt fortrinn er at vi alle har lang erfaring og teknologikompetanse. Gjennomsnittsalderen er 40 år og vi har i snitt over ti års erfaring og fire års høyere utdanning. Ikke minst har vi tidligere forretningsforbindelser og relasjoner som har gitt store fortrinn, forteller Eriksen.

Han anslår at 80 prosent av omsetningen kommer fra kunder selskapet har hatt i mer enn fem år.

Noen av Kantegas kunder er Sparebank 1, Norsk Hydro, Toyota, Statoil, DnB NOR, Riksantikvaren og Telenor.

De ti største kundene fra Mogul har fulgt Kantega videre. Det er spesielt på digital kompetanse og bank-ID Kantega har utmerket seg.

Blant annet har Kantega utviklet Borgernett, som er et pilotprosjekt for selvbetjening i Stavanger kommune, der innbyggerne kan legge inn søknader via web og signere dem digitalt med BankID.

Fem banker er med i Kantegas bank-ID-test som antas å være operativt i slutten av året.

Selv med seks nyansatte i løpet av et halvt år, er det fortsatt rom for utvidelser. Kantega ønsker flere systemutviklere, og gjerne kvinner.

– Vi ser det som verdifullt å ha en god balanse mellom kvinner og menn. Vi har i dag en kvinneandel på rundt 25 prosent, men skulle gjerne jevne dette ut, sier Jon Øyvind Eriksen.

Til toppen