Kantega vil ha likestilling i IT-bransjen

IT-bransjen er preget av få kvinner, men Kantega har lykkes med å rette opp skjevheten.

IT-bransjen er preget av få kvinner, men Kantega har lykkes med å rette opp skjevheten.

Statistikken fra samordna opptak viste en kvinneandel i fjor på bare 9,1 prosent av antall søkere til IKT-fag. Til sammenligning var prosentandelen rett før 2000 på nærmere 50 prosent på universitetsnivå.

IKT-bransjen ønsker å få opp kvinneandelen og selskaper som Telenor Forskning og Utvikling, Accenture, DNV Software, Norsk Hydro Produksjon og Kantega er med og sponser «Jenter & Data» i NTNU.

Kantega (tidligere Mogul) er blant bedriftene som har lykkes med likestilling i praksis, og som nå forsterker samarbeidet med IT-satsning på kvinner.

- Kantegas grunnholdning er at ansatte av begge kjønn skal oppleve at det er full likestilling i forhold til lønn, arbeidsoppgaver og avansemuligheter. Vi har satt oss mål på området, og oppnådd gode resultater det siste året, forteller administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen til digi.no.

Lik lønn for likt arbeid er viktig for Kantega. Gjennomsnittlønn for Kantegas mannlige og kvinnelige konsulenter var tilnærmet lik i 2004. Statistikkene viser at likestilling i forhold til lønn er en sjeldenhet i norsk næringsliv.

Kantega legger også stor vekt på ledelsens rolle som mener at sammensetning i ledelsen betyr mye for å sikre ansatte av begge kjønn like gode avansemuligheter.

- Også på dette området hadde vi fremgang. Kvinneandelen blant ledere økte fra 25 prosent ved årets begynnelse til 33 prosent i løpet av 2004, sier Eriksen.

Kvinneandelen i Kantega blant alle ansatte økte i fjor fra 20 prosent ved årets begynnelse til 26 prosent ved årets slutt. Årsaken til fremgangen var vekst i total antall ansatte. Av ti nye ansatte var halvparten kvinner. Interne klimaundersøkelser viser at ansatte opplever meget stor grad av likestilling.

- Vi opplever at Kantega oppfattes som en attraktiv arbeidsplass for kvinnelige IT-eksperter, og går derfor ikke på akkord med krav til kompetanse i ansettelsene. Til tross for at det er relativt få kvinner i bransjen, har Kantega hatt betydelig flere kvinnelige søkere enn vi har ansatt, forteller Eriksen.

For å sikre den fremtidige rekrutteringen har Kantega innledet et tettere samarbeid med NTNU, og inngått en to års samarbeidsavtale med prosjektet Jenter og Data. Kantega går inn som sponsor, og vi kommer også til å bidra med kompetanse til NTNU-studentene for å styrke deres egnethet som fremtidige ansatte.

Til toppen