Kaos om jobb-visa i USA

Etter 11. september ble det bråstans for fremmedarbeidere i USA og nå har køen antatt nesten komiske lengder.

Etter 11. september ble det bråstans for fremmedarbeidere i USA og nå har køen antatt nesten komiske lengder.

Såkalte H1-B visa gav IT-bransjen i mange land sin oppstart og har vært en viktig drivkraft særlig i India. For muligheten til en midlertidig jobb i amerikansk IT-bransjen har vært og er fremdeles det store vinnerloddet.

Men etter 11. september strammet USA inn kraftig og det blir stadig vanskeligere å komme til USA. Nå forteller amerikanske myndigheter at kvoten for H1-B-visa for 2006 allerede er fylt opp, en måned tidligere enn i fjor.

Det blir nå delt ut 65,000 H1-B visa i året og visaene varer i seks år.

Til toppen