Kaos på kontoret koster 98 mrd.

Hele 98 milliarder euro kastes hvert år bort på grunn av ineffektive arbeidsvaner og kontorprosesser, i følge en undersøkelse utført av Canon Business Solution.

Rapporten, som tar for seg ledernes erfaringer i mer enn 300 mellomstore og store bedrifter i Europa fant at organisasjonene vurderer seg selv til å være kun 70% effektive når det gjelder egne kontorprosesser. Den totale kostnaden for dette kontorkaoset beløper seg til omtrent 98 milliarder euro – omtrent på størrelse med et norsk statsbudsjett.

Undersøkelse så på bedriftytelse, strategier og holdninger til administrasjon av viktige kontorprosesser som møter og dokument/e-post styring samt informasjonslagring og gjenfinning.

- For mange organisasjoner kan de enkle prosessene som finner sted på kontoret, som håndtering av e-post, utskrift og faksing, kopiering og distribuering av dokumenter, administrasjon av filer, ta en enorm del av personalets tid, sier Marc Ranner, European Product Marketing Manager i Canon.

Tysk effektivitet

I følge undersøkelsen er det tyske kontorslaver som er mest effektive.

- Det ser ut til at tyske ledere har en mer moden holdning til administrasjon av kontorvirksomheten enn enkelte av deres europeiske kolleger, sier Ranner.

- Mange tyske ledere har allerede innført meget moderne kostnadskontroll og kvalitetsmessige styringsprosesser for å vurdere effektiviteten, og enkelte har til og med opprettet avdelinger som har til oppgave å forbedre ytelsen,” legger Ranner til.

Men alt er ikke dårlige nyheter når det gjelder europeisk handel. Majoriteten (76%) av organisasjonene arbeider aktivt for å forbedre sine kontorprosesser – selv om mange fortsetter å bruke penger på problemer som er avdekket, kjøper de ofte teknologi og/eller det nyeste utstyret uten først å formulere en styringsstrategi for sine forretnings-, informasjons- eller utskriftsbehov, heter det i en pressemelding.

Les mer om: