Kaos på tele-toppmøte

Likevel fare for at Internett reguleres.

Kaos på tele-toppmøte
Delegater på vei til plenum i går morges. På WCIT er det strid om menneskerettighetenes plass i en internasjonal traktat om telekommunikasjon, og om hva slags muligheter nasjonalstater skal ha til å forvalte nettet. Bilde: ITUpictures

ITU-toppmøtet som skal vedta en ny internasjonal traktat om telekommunikasjon – World Conference on International Telecommunications (WCIT) opplever kaotiske tilstander.

Striden gjelder statlig regulering av Internett. Tirsdag het det at Russland hadde trukket sitt forslag som ville gitt nasjonalstater muligheter til å gripe inn i oppgaver som i dag sorterer under Icann, og også å regulere internasjonale tjenester som Facebook, Twitter og Google.

Natt til onsdag ble de samme forslagene igjen fremmet i plenum, av Russland og arabiske allierte.

Ifølge nyhetsbyrået AP ble forslagene vedtatt.

Ifølge den australske tjenesten Commsday.com som har journalister på plass i Dubai, er det ingen klar tolkning av det som skjedde i en nattlig sesjon med stadig færre delegater til stede.

De forteller at møteleder Mohamed Al Ghanim fra De forente arabiske emirater ville «lodde stemningen» i salen og ba om at delegater som var for at ITU skulle medvirke til forvaltningen av Internett skulle vise stemmetegn. På det tidspunktet var salen halvtom, og stemmetegnene viste et flertall for medvirkning. Al Ghanim sa da at «vedtaket er fattet».

Spania protesterte mot at det ble fattet vedtak under det som skulle være å lodde stemningen i salen. Da gjorde Al Ghanim helomvending:

– Nei, det var ingen avstemning, og det var jeg klar på.

I går kom det flere protester. Under formiddagens plenumssesjon ble det ny strid: Blokken av arabiske og afrikanske land ble presset sterkt forpliktende formuleringer om menneskerett i innledningen til telekommunikasjonstraktaten. Denne gangen ville ikke møteledelsen lodde stemningen gjennom en prøvevotering. I stedet ble plenum oppløst, og striden ble overlatt til lukkede regionale møter.

På pressebriefingen i går kveld – den er lagt ut på nettet – ble det bekreftet at det foregikk mye tautrekking rundt både traktatinnledningen og resten av teksten. Det tyder på at menneskeretter settes opp mot internettregulering.

Internet Society publiserte i går en bekymringsmelding om utviklingen på toppmøtet, der de oppfordrer delegatene til å vedta en traktat som fremmer konkurranse, liberalisering, fri flyt av informasjon og et uavhengig Internett, etter modell av det som ITU har stått for i forhold til telekommunikasjon.

Etter planen skal toppmøtet avsluttes fredag kveld 14. desember, og da skal den nye traktaten International Telecommunication Regulations (ITRs) være i havn.

Storparten av traktaten handler om langt mer tekniske spørsmål, og ser ikke ut til å volde tilsvarende høy debattemperatur.