Kappløp om de beste norske adressene i dag

Klokken 12:00 i dag går startskuddet for kappløpet - hvem får registrert Internett-adresser som www.pc.no og andre kjente ord og forkortelser.

Klokken 12:00 i dag går startskuddet for kappløpet - hvem får registrert Internett-adresser som www.pc.no og andre kjente ord og forkortelser.

Som digi.no skrev 12. april liberaliseres i dag de svært strenge norske reglene for registrering av Internett-navn. Liberaliseringen er utsatt flere ganger, sist nå fram til sommeren, fordi Post- og teletilsynet og Norid først må utrede en del internt regelverk.
Les om Norids planlagte store frislipp :
Kappløp om de beste adressene i maiFrie Internett-adresser utsatt
Hvem får "Internett.no"-adressen?
Åpner for norske domenepirater
Men "for å opprettholde tempoet i liberaliseringsprosessen har NORID og Post- og teletilsynet derfor i felleskap vurdert hvilke deler av det fremlagte navnepolitikkforslaget som kan iverksettes før den nevnte gjennomgangen er ferdig."


Derfor fjerner Norid i dag to regler som nok har irritert mange bedrifter og brukere. Disse reglene er:
1: Akronymer, navn og forkortelser som normalt forbindes med velkjente produkter, tjenester, varemerker og bransjer og ikke noen spesifikk organisasjon registreres ikke.
2: Generelle ord, uttrykk og betegnelser registreres normalt ikke.

Norid har tidligere gjort unntak fra disse reglene, for eksempel www.vg.no, men selskaper som selskapet nettet.no har fått nei på å registere samme adresser. Det har også videospill.no. Men Norid har ikke vært konsekvente - ved å registere et enkeltmannsforetak med ordet wap, kapret en Asker-mann seg adressen wap.no.

De nye reglene krever fremdeles en sterk samspill mellom bedriftsnavn og Internett-navn, men dette mykes opp til sommeren da det store frislippet kommer.

Hvem som sikrer seg adresser som "pc.no" eller andre populære forkortelser blir mye avgjort av flaks - Norid forventer en flom av søknader kl. 12:00. Det nytter ikke å sende inn en søknader tidligere.

Norid presiserer at forbuds-listen med en rekke vanlige forkortelser som AS, noen dataord og en lang rekke geografiske navn fremdeles gjelder. Du kan lese hele listen på: http://www.norid.no/vedlegg_C.txt.

Til toppen