Kaprede PC-er bak ny spambølge

Siden juni er tallet på kaprede PC-er som sender spam mangedoblet, og spamflommen har økt kolossalt.

Kaprede PC-er bak ny spambølge

Siden juni er tallet på kaprede PC-er som sender spam mangedoblet, og spamflommen har økt kolossalt.

Flere overvåkere har merket seg en kraftig økning av spam de siste ukene. De åpne tallene fra Telenor – 15,9 millioner filtrerte meldinger de siste sju dagene, 28,9 millioner de siste fjorten dagene, og 57,2 millioner de siste 30 dagene – tyder på en økning på mellom 25 og 30 prosent i dagsgjennomsnitt i løpet av fire uker.

Tall fra Symantec for de to siste månedene tyder på en økning på nærmere 30 prosent, heter det i en analyse fra Symantecs avdeling SecurityFocus. Ars Technica refererer en internettilbyder på New Zealand som anslår at mengden uønsket e-post har økt med 40 prosent den siste måneden.

Analysen til SecurityFocus erklærer seg enig i en observasjon TQMcube gjorde allerede uken før: Zombier, eller botnett, brukes i stadig større utstrekning til å sende spam.

TQMcube («Total Quality Management») er en ideell organisasjon som overvåker spam. Blant annet sporer de spammeres IP-adresser, og legger dem i en database.

På nettstedet sitt, tilbyr TQMcube denne grafen som viser antallet IP-adresser som sender uønsket e-post: Weekly Spam Trends. Den viser tydelig hvordan tallet på spammende IP-adresser har eksplodert siden månedsskiftet mai-juni, med en økning på anslagsvis 250 prosent, altså ganget med en faktor på rundt 3,5. Her er den siste delen av grafen gjengitt slik den så ut i dag:

I en kommentar sier TQMcube-ansvarlig David Hart at mens spammere tidligere benyttet seg av servere, er trenden nå at spam i stadig større grad sendes fra nettverk av zombie-PC-er, altså botnett. Han mener økningen i spam de siste ukene kan føres direkte tilbake til denne tendensen.

Ifølge SecurityFocus tyder en analyse av 1110 spammeldinger mottatt av en falsk e-postadresse hos Sunbelt Software i løpet av 48 timer den samme tendensen: Etter IP-adressene deres å dømme, stammet de fra 160 ulike e-postservere. De siterer også den tyske avdelingen av Honeynet Project som sier seg enig i observasjonen. De forklarer den økende bruken av zombier med at spammere har begynt å merke mottiltak hos internettilbyderne.

Økningen i spammengden kan også forklares med at «treffprosenten» for spam, altså den andelen meldinger som faktisk fører til et salg, er blitt enda mer forsvinnende lite.

En talsperson for Sunbelt anslår at andelen nå er nede i 0,001 prosent, mot tidligere 0,1 prosent. Det positive her, er at jo nærmere null denne andelen kommer, jo mer sannsynlig er det at spammerne må ty til andre markedsføringsmetoder.

    Les også:

Til toppen