Kaprer telekunder med kraftkabel

De 450.000 el-kundene til Stockholms Energi får nå tilbud om billig telefoni basert på IP.

Dette skjer etter at avtalen mellom Glocalnets datterselskap Stockholm Telecom og Stockholm Energi nå er ferdigforhandlet og signert. Glocalnet får med dette tilgang til 450.000 el-kunder og vil overfor denne kundemassen tilby telefoni basert på IP, for samtaler både til mobiltelefon og til utlandet.

Den opprinnelige avtalen mellom Glocanet og Stockholm Energi ble stanset av energiselskapets eiere, Stockholm by, da bypolitikerne i våres mente at det ikke var naturlig for el-selskapet å gå inn i telekom-bransjen. Energiselskapet hadde som en del av avtalen en opsjon på å kjøpe 50 prosent av aksjene i Stockholm Telecom, som nå forblir et heleiet datterselskap av Glocalnet.

I de opprinnelige planene skulle alle Stockholm Energis 800.000 el-kunder tilbys billig telefoni basert på IP via elnettet. Et tidligere gjennomført forsøksprosjekt viste at dette var fullt mulig, og ifølge planen skulle de første kundene tilbys denne tjenesten på kommersiell basis allerede fra i sommer.

Slik gikk det ikke, og avtalen er nå signert etter å ha vært reforhandlet. I den reforhandlede avtale fraskriver Stockholm Energi seg sin opsjonsavtale, samtidig som Glocalnet til en viss grad kompenseres for den forsinkede starten prosjektet fikk som følge av reforhandlingen. I tillegg omfatter tilbudet i førte omgang vel halvparten av Stockholm Energis kundemasse.

- Telefonitjenestene er operative i dag, sier informasjonssjef i Glocalnet, Hanna Bergholm, til digi.no.

Hun sier at Stockholm Energis kunder nå får tilbud om denne typen telefonitjenester, etter at liknende tjenester har vært forsøkt kommersielt hos noen bedrifter.

- Blant våre satsingsområder er foruten privatmarkedet også bedriftsmarkedet, der vi både ser på teleoperatører som vil utvide sitt produktspekter, og på bedrifter som ønsker å tilby IP-telefoni som en verdiøkende tjeneste til sine kunder.

Glocalnet har vært i virksomhet siden mars i år, og hadde første halvår et tap på 8,7 millioner svenske kroner, med vel en million i omsetning.

Til toppen