Kapret stor-kontrakt fra Posten

Kapret stor-kontrakt fra Posten

Personec stakk av med en av de store IT-kontrakten Posten før gav til sitt datterselskap.

Posten eier Ergogroup og har i alle år kjøpt tjenester av sitt datterselskap. Fordi Posten er et statlig eid foretak, har mange konkurrenter vært kritisk til dette, men både Posten og Ergogroup har alltid hevdet at avtalene har blitt inngått på kommersielle villkår.

Nå har Personec vunnet en stor avtale med Posten, i konkurranse med 13 andre selskaper. Det var vært Bluegarden, tidligere eid av Ergogroup, som har hatt kontrakten. Personec leverer løsninger, programvare og tjenester relatert til lønns- og personalhåndtering.

Fra og med 1. januar 2008 skal Personec håndtere all lønnsadministrasjon for Postens over 20.000 ansatte. Avtalen løper over 5 år og har en verdi på 150 millioner kroner. Det er den største enkeltkontrakten Personec noensinne har inngått i Norden og selskapet må rekruttere flere ansatte for å kunne betjene kunden.

Lønns- og personalarbeidet i Posten ble satt ut til ekstern leverandør i mars 2001. Nå velger Posten å selv overta arbeidet med personalsaker og spørsmål, men de overlater lønnsarbeidet til Personec.

I avtalen inngår også integrasjon mellom Postens Oracle HR-system og Personecs lønnssystem.

Til toppen