Kapsler gamle tjenester inn i SOA

To nye standarder vil gjøre det enklere å kapsle inn eksisterende tjenester til et SOA-miljø.

To nye standarder vil gjøre det enklere å kapsle inn eksisterende tjenester til et SOA-miljø.

En gruppe på seks framstående leverandører – BEA, IBM, IONA Technologies, Oracle, SAP og Sybase – har fremmet to forslag til standarder som skal gjøre det enklere å kapsle inn eksisterende bedriftsapplikasjoner og -tjenester for bruk i et miljø basert på tjenesteorientert arkitektur (SOA – service oriented architecture).

Den bærende ideen er å skille innkapslingen av tjenester fra språket, applikasjonen eller databasen som de er implementert i.

Spesifikasjonene til Service Component Architecture (SCA) skal gi standard API-er for å kapsle inn tjenester fra eksisterende samlinger.

Det andre forslaget, Service Data Objects (SDO), oppdaterer et tidligere forslag til spesifikasjon fra BEA og IBM der hensikten er å kunne se på tjenestene uavhengig av datakilden.

SCA skal omfatte en språknøytral modell for å sette sammen tjenesteobjekter, samt en implementasjon av denne modellen i Java. Av SDO skal det lages en implementasjon i både Java og C++.

Når forslagene til SCA og SDO er publisert, vil det komme et prosjekt i Eclipse for å bygge de nødvendige verktøyene. IBM lover videre SCA-implementeringer for miljøer som RPG, CICS og Cobol.

Standardiseringsprosessen innebærer at spesifikasjoner og verktøy vil kunne få praktisk betydning fra 2007 eller 2008.

– Dette er svært viktige forslag, sier markedsdirektør Harald Løvvik i Oracle Norge til digi.no. – Det skal mye til for å realisere SOA, og SOA må også ta hensyn til at det gamle bedrifter har investert i og ønsker å videreføre.

Løvvik mener tidsplanen for standardiseringsprosessen innebærer at resultatene vil være klare samtidig med at de store ERP-leverandørene er klare med SOA-utgaver av sine systemer.

– Følgen blir da at man kan SOA-fisere ikke bare alt det nye som allerede bygger på Java eller .Net, men også tunge eksisterende applikasjoner.

Løvvik mener det er naturlig at tunge systemleverandører som IBM, Oracle, BEA og SAP spesifiserer SCA og SDO, og ikke plattformleverandører som Microsoft (.Net) og Sun (Java).

– SOA fungerer i dag med utgangspunkt i .Net og Java. Problemet er å trekke inn de store gamle miljøene.

Til toppen