Kåre Valebrokk med sterk tro på Internett

Som forventet inngikk TV 2 og Lycos i dag en avtale om kjøp av Nettavisen. Et internettmarked i oppgang er en av hovedårsakene for kjøpet.

TV 2 Gruppen melder at den i dag har inngått avtale med Nettavisens eiere, Spray Network NV og morselskapet Lycos Europe NV, om kjøp av 100 prosent av aksjene i Nettavisen.

Nyheten slapp allerede tidligere i uken om at det gikk mot et kjøp og nå bekrefter altså Norges største kommersielle TV-kanal at den vil satse videre på den uavhengige nyhetsformidleren på nettet.

Les mer om salget:


- Et internettmarked i oppgang og Nettavisens posisjon som et av Norges største nettsteder, gjør selskapet økonomisk og industrielt interessant for TV 2 Gruppen, sier konsernsjef Kåre Valebrokk i pressemeldingen.

TV 2 sier de har ambisjoner om å bli en ledende internettaktør i Norge, og ser en betydelig strategisk verdi i Nettavisen. Nettavisen og datterselskapet TV 2 Interaktiv, gjør TV 2 til en av de største aktørene på internettmarkedet i Norge.

Dette innebærer imidlertid nedbemanninger i Nettavisen.

- Internett som reklamemarked har et betydelig vekstpotensial, men vi ser likevel et behov for restrukturering av virksomheten i Nettavisen, noe som kan innebære nedbemanning. Det er ikke aktuelt for TV 2 Gruppen å drive Nettavisen videre med underskudd av den størrelsesorden selskapet har levert til nå, sier Valebrokk.

Synergieffekter mellom Nettavisen og internettvirksomheten i TV 2 Interaktiv vil bli utredet nærmere. TV 2 Gruppen overtar som eier av Nettavisen innen utgangen av 2002.

Partene er enige om ikke å kommentere prisen. Tidligere i uken har det vært estimert en pris på rundt 30 millioner kroner.

I pressemeldingen nevnes ikke det fremførbare underskuddet som TV 2 får med på kjøpet i det hele tatt.

TV 2 styreleder Harald Norvik sier i et intervju med Dagens Næringsliv i dag at TV 2s interesse for skattefordelene ved et stort fremførbart underskudd er underordnet interessen for Nettavisen som nyhetsmedium.

Til toppen