Kark: - Katastrofe om mobil ble lagt til Norge

Konsernsjef i Telia, Jan Åke Kark, sa under utspørringen til den svenske konstitusjonskomitéen i dag at det hadde vært "en katastrofe å legge hovedkontoret for mobiltelefoni til Norge".

Konsernsjef i Telia, Jan Åke Kark, sa under utspørringen til den svenske konstitusjonskomitéen i dag at det hadde vært "en katastrofe å legge hovedkontoret for mobiltelefoni til Norge".

- Da hadde markedet tolket det dit hen at Telia/Telenor tok sine beslutninger basert på regionalpolitikk i stedet for forretningsmessige årsaker. Det hadde redusert verdien på selskapet vesentlig, sa Kark, ifølge CNN.

Kark kommenterte det famøse styremøtet den 8. desember i fjor, i det da nyfusjonerte Telenor/Telia, da styret delte seg på midten i spørsmålet om plassering av hovedkontoret for mobiltelefonivirksomheten.

Mindre enn én uke senere ble den norske og svenske statsminister enige om at fusjonen skulle avvikles.

Kark sa at han tidlig forsto at plasseringen av mobilkontoret ville bli et vanskelig spørsmål, og han fant det urimelig at nordmennene ikke aksepterte utredninger som sa at dette burde ligge i Sverige.

Som kjent valgte Kark å bruke sin dobbeltstemme for å avgjøre saken, til de norske styremedlemmenes journalførte protest.

Han mente det heller var bedre å avvikle fusjonen og fortsette hver for seg enn å utsette plasseringen av mobil-hovedkontoret. Fra norsk side ble det henvist til at viktige spørsmål skulle avgjøres av et flertall som minst inkluderte en eieroppnevnt representant fra hvert land. Kark avviser at mobil-hovedkontorets plassering var et slikt spørsmål, og understreket torsdag at verken den norske eller svenske regjering hadde forsøkt å påvirke styrets vedtak.

Konstitusjonskomitéens granskning vil fortsette med utspørring av næringsminister Björn Rosengren.

Til toppen