Karriereprogram for kvinner innen IT

Per Morten Hoff i IKT-Norge starter et nytt karriereprogram for å skape flere kvinnlige ledere.

Per Morten Hoff i IKT-Norge starter et nytt karriereprogram for å skape flere kvinnlige ledere.

Det er få kvinner i IKT-bransjen. Noen toneangivende IT-selskaper har gjort tiltak for å få flere kvinner, men bransjen er fortsatt mannsdominert.

Statistikken fra samordna opptak til høyere utdanning viste en kvinneandel i fjor på bare 9,1 prosent av antall søkere til IKT-fag. Og i fjor manglet 31 av 38 børsnoterte IT-selskaper kvinner i den øverste ledelsen.

    Les også:

IKT-Norge igangsatte under det elendige dotcom-året 2003 et karriereprogram for kvinner, som et ledd i å bekjempe den skjeve kjønnsfordelingen i bransjen. Ti kvinnelige IT-talenter ble i 2003 plukket ut for å være med på det såkalte Od@-programmet.

I dag skriver Aftenposten av åtte av ti IT-kvinner har fått et kraftig løft på karrierestigen etter at de var med på IKT-Norges Od@-prosjekt for to år siden.

Nå blåses det i gang et nytt program med 11 kvinnelige IT-talenter som skal drives fram til toppjobber.

Programmet bruker erfarne IT-ledere som mentorer for hvert sitt kvinnelige talent.

Åtte av de ti i forrige karriereprogram har fått mer ansvarsfulle stillinger, også de to siste har fått et løft med betydelig høyere lønn og styreverv.

For å komme med i karrierekullet kreves omfattende personlighetstester og intervjuer før man blir utvalgt som en kvinnelig lederspire.

Kvinner fra Od@-prosjektet 2003 blir videre med i årets karriereprogram, men denne gang som agenter og coach for de nye talentene som er plukket ut.

Til toppen