Kartlegger lisenspraksis mot PC-produsenter

EU-kommisjonen bekrefter at den kartlegger lisensbetingelsene som Microsoft pålegger PC-produsentene.

EU-kommisjonen bekrefter at den kartlegger lisensbetingelsene som Microsoft pålegger PC-produsentene.

En talsperson for EU-kommisjonen, Tilman Lueder, har bekreftet overfor pressen at den har bedt om tilbakemeldinger fra en rekke PC-produsenter om hvilke lisensbetingelser Microsoft pålegger dem for forhåndslasting og videresalg av Windows på PC-er.

Lueder presiserte at et brevene er rutinemessig sendt for å kartlegge fakta, og at det ikke hviler noen konkret mistanke om lovbrudd i denne forbindelsen. Årsaken til at Microsoft ikke er bedt om en tilsvarende redegjørelse, skal være at denne delen av etterforskningen er i en "svært tidlig fase".

– En rekke brev ble sendt til et antall selskaper som er aktive innen informasjonsteknologi på forbrukermarkedet, heter det i EU-kommisjonens offisielle redegjørelse. – Hensikten med disse anmodningene om informasjon er å la kommisjonen vurdere betingelsene som Microsoft tilbyr for lisensiering av sin IT-relaterte teknologi.

Innholdet i brevene er ellers "konfidensielt".

Tidligere denne uka hevdet Financial Times at EU-kommisjonen hadde sendt slike anmodninger til 20 PC-produsenter, blant dem IBM, Hitachi og Toshiba. Ifølge avisa kan utspillet gjenspeile en bekymring om at lisensbetingelsene har vært brukt for å presse PC-produsentene rundt deres egne programvarepatenter.

Ifølge Reuters krever lisensavtalene gjerne at produsentene fraskriver seg retten til å saksøke Microsoft for brudd på patenter produsentene har på teknologi brukt i forbindelse med Microsofts programvare.

I en uttalelse til pressen sier Microsofts europeiske sjefsjurist, Horacio Gutierrez, at når kommisjonen har satt seg inn i lisensbetingelsene, vil den komme fram til at alle forholdene mellom PC-produsentene og Microsoft er passende, konkurransefremmende og lovlydige.

Ifølge Wall Street Journal ønsker ikke EU-kommisjonen å ta opp igjen mistanker om at lisensbetingelsene for Windows motarbeider PC-produsenter som måtte ønske å tilby Linux eller andre alternativer. Denne mistanken ble kjent i 2001, men skrinlagt da Microsoft endret praksis i samsvar med kommisjonens anbefaling.

Til toppen