Kartongbretting gir 70 norske barneskoler nytt datautstyr

I månedsskiftet august/september er det klart for den tredje trekningen i "Skolelotteriet - fra kartong til IT". - Omlag 70 skoler kan vente seg nytt datautstyr for nærmere 800.000 kroner, forteller administrerende direktør Sveinar Kildal i Norsk Returkartong til digitoday.

Like etter skolestart er det klart for den tredje trekningen i "Skolelotteriet - fra kartong til IT" som Norsk Returkartong står bak. Tidligere i år er omlag 140 barneskoler over hele landet trukket ut som vinnere i "Skolelotteriet". Til sammen har de mottatt datautstyr eller IT-opplæring verdt over to millioner kroner i de to trekningene.

- Den tredje trekningen skal foregå i månedsskiftet august/september, forteller administrerende direktør Sveinar Kildal i NR til digitoday. I denne runden vil 70 barneskoler kunne vinne datautstyr fra REC Cinet AS for mellom 700.000 og 800.000 kroner. Ved forrige runde var det Hewlett-Packard som leverte PC-utstyret.

- Det er ikke alle skoler som mangler IT-utstyr, men heller savner god nok datakompetanse på lærersiden. Vi samarbeider derfor også med IT-Akademiet om å tilby videreutdanning fremfor datautstyr, forteller Kildal og legger til at de øvrige samarbeidspartnere for "Skolelotteriet" denne gang er Dagbladet og Tine.

Det var ved siste årsskiftet Norsk Returkartong innførte "Skolelotteriet".

- Etter tre år med "Millionlotteriet" kom vi til at vi ville vri premieringen til å gjøre storsamfunnet rikere, ikke bare enkeltpersoner, derfor oppfordret vi folk til å støtte barneskolen som ligger deres hjerte eller nærmiljø nærmest, forteller Kildal til digitoday.

Den som ønsker å støtte "sin" barneskole kan gjøre det ved å levere inn kartongkubber som før (minimum seks drikkekartonger brettet i en syvende), men istedenfor å skrive eget navn på kubbene, skriver man navnet på den barneskolen man ønsker skal vinne.


I tillegg til å støtte nærmiljøet gjør alle som leverer inn sine drikkekartonger en viktig miljøinnsats. Innsamling av drikkekartong er god ressursutnyttelse. Alle de utsorterte drikkekartongene blir gjenvunnet. De brukes i produksjon av papir, kartong og bølgepapp.

Nordmenn forbruker i underkant av 750 millioner drikkekartonger hvert eneste år. Dette tilsvarer omlag 18.500 tonn gjenvinnbart materiale som tidligere ble avfall. Drikkekartongen utgjør noen få prosent av husholdningsavfallet. Mengden emballasjekartong (pizzaesker etc) utgjør ca 23.800 tonn årlig.

Hovedmålet er å øke innsamlingsnivået til 60 prosent av all drikkekartong og emballasjekartong. Dette skjer ved at husholdningene samler opp og returnerer både brukte juice- og melkekartonger, samt annen brukt emballasjekartong (pizzaesker, esker for frokostblandinger, leketøy etc) gjennom kommunale returordninger.

- Da vi startet med "Millionlotteriet" lå innsamlingsnivået på mellom 25 og 35 prosent. Nå har det steget til mellom 45 og 50 prosent, så tiltakene virker, sier Kildal til digitoday.

Siden returordningen for drikkekartong startet i 1994 har mange nordmenn gjort en viktig innsats for miljøet. Hele 92 prosent av befolkningen kjenner nå til ordningen med å samle inn kartonger.

Returordningen gjennomføres lokalt i regi av hver enkelt kommune - ofte i kombinasjon med papirinnsamlingen. Nå er over 400 kommuner igang med egne returordninger for drikkekartong - det vil si hele 96 prosent av befolkningen. I tillegg har godt over 360 kommuner startet opp returordninger for emballasjekartong.

Til toppen