Kartsystem gjør Hafslund mer effektiv

Strømselskapet Hafslund har fått mye igjen for sin investering i kartsystemer.

Geografiske informasjonssystemer (GIS) gjør det mulig å se, analysere og forstå data gjennom bearbeiding og visualisering som ellers ikke er mulig i dataoppstillinger og diagrammer.

Geodata er en av Norges største GIS-leverandører, med kunder fra Forsvaret til de store oljeselskapene og offentlig sektor.

For Hafslund har GIS gjort det enklere å dimensjonere strømnettet. Det gir besparelser, fordi Hafslund Nett bygger smartere og unngår overdimensjonerte anlegg. Og det gir gevinster, fordi det er enklere å se hvilke prosjekter som bør igangsettes først for å oppnå best avkastning på investerte midler.

GIS har blant annet halvert Hafslunds responstid overfor installatørene. Tidligere tok det mellom én og to måneder. Nå går det maksimalt to uker, og entreprenørene har fått mer ansvar.

– Dataene registreres enkelt én gang og lagres i én databaseløsning. Slik får både vi og våre entreprenører raskt tilgang til oppdatert informasjon om nettet, sier divisjonsleder Jens Auset i Hafslund Nett, som har vært ansvarlig for implementeringen av GeoNIS i Hafslund Nett.

Hafslund Nett har ambisjoner om å legge ut oversiktlige kart på Internett som viser hvor det til enhver tid er feil på nettet og hvor Hafslund Nett har planlagt arbeid som medfører utkobling.

Hafslund betrakter i dag sitt GIS som et strategisk verktøy for å analysere data om strømnettet.

Administrerende direktør Hege Skryseth i Geodata sier til digi.no at etterspørselen etter GIS-systemer som et beslutningsverktøy har nå for alvor skutt fram. Om virkeområdene er mange.

Det kan være alt fra å sjekke befolkningsgrunnlag for etablering av barnehager til nye sykehus. GIS fra norske Geodata har også bidratt i søk etter tsunamiofre, kartlagt kriminalbelastede områder, miljøstatus, vannressurser og kjøpsmønstre hos kunder.

Geodata står også bak kartsøketjenesten på finn.no og ruteplanleggeren vis.veg.no. Løsningene er basert på programvare fra Esri i USA og fra flere underleverandører lokalt og internasjonalt.

Til toppen