Kartverket lover å holde fingrene av fatet

Og utviklerne skal få laste ned det de trenger.

Kartverket lover å holde fingrene av fatet
IT-bransjen etterlyser fri bane til adressedata uten konkurranse fra Kartverket og mulighet til å laste ned datasett for å slippe at brukerne av tjenesten blir avhengig av tilgang til internett. Bilde: Colourbox

IKT Norge er bekymret for at Kartverket skal gå de private bedriftene i næringen og selv lage nye tjenester med adressedata fra eiendomsregisteret.

Ingen grunn til bekymring, ifølge Kartverket.

Tirsdag ble det kjent at data med adresse og kartposisjon blir fritt tilgjengelig fra 1. juni. Tiltaket er en del av den pågående prosessen med å frigjøre mest mulig data som er samlet inn med fellesskapets midler.

Ingen ambisjoner

Den trolig mest suksessrike tjenesten som er bygget på åpne offentlige data er yr.no, og her er Meteorologisk institutt selv en av aktørene. På samme måte har Kartverket flere tjenester i egen regi, som Se eiendom om Norgeskart.

En av de umiddelbare kommentarene fra IT-bransjen om adressedata, var frykten for at staten nok en gang skulle kaste seg på tjenesteutvikling.

– Vi har ingen ambisjoner om å lage tjenester rundt dette, sier Kristian Kihle til digi.no. Han er ansvarlig for digitale kartdata hos Kartverket.

De eksisterende publikumstjenestene kommer til å fortsette.

– Men adressedata skal være en mulighet for næringslivet til å ha et maskin-til-maskin-tilgang til denne informasjonen, uten at det koster noe, sier Kihle.

Digital kartdata-sjef Kristian Kihl sier at Kartverket ikke skal konkurrere med private aktører om tjenester på adressedata. Bilde: Espen Zachariassen

Uklar nedlasting

I den første informasjonen som kom ut om dette frislippet, var det uklart hvordan datasettene blir tilgjengelig. I en pressemelding var det lagt vekt på oppslag over nettet, slik at du må være oppkoblet for å kunne bruke adressedataene.

– Vi lager et api for maskin-til-maskin-kommunikasjon som gjør at alle kan koble seg opp og hente ferske adresser. Fordelen er null forsinkelser, slik at nye eller endringer i adresser i en kommune blir tilgjengelig umiddelbart, forklarer Kihle.

IT-utviklere har behov for å hente ned adressedata og bruke dem offline.

Den muligheten er ikke blokkert, men Kartverket gir uttrykk for at man foretrekker online oppslag.

– Det vil være mulig å laste ned, men da er vi opptatt av at utviklerne sørger for å oppdatere basen sin med så ferske versjoner som mulig, sier Kihle.

Mer trafikk

– Hvordan er dere forberedt til å ta unna økt datatrafikk når adressedata slippes til sommeren?

– Dette er en del av matrikkelbasen vår, og den har allerede høy trafikk og dermed rustet for det. Men vi vil uansett ruke de neste tre månedene til å være sikre på at det blir nok kapasitet, sier den digitale kartsjefen.

Småpenger

Den største hindringen for å slippe fri data fra Kartverket her vært økonomi. Etaten må skaffe en del av driftsmidlene med egne inntekter. Frislipp av data betyr fort tapte inntekter som departementet må dekke med økte bevilgninger til Kartverket over statsbudsjettet.

I dette frislippet skal det kun være snakk om mindre beløp.

– I forrige runde med data for landkart ble det lagt et grunnlag som gjør oss i stand til å ta adressebiten, også. Det er vel snakk om noen hundre tusen kroner i ekstra kostander, som vi håndterer på eget budsjett, sier Kihle.