Kassa får eierandel i Provida

Det er inngått forlik mellom Provida og Kreditkassen i tvisten om leveranse av ProRetail. Som en konsekvens av forliket får Kreditkassen nye aksjer i Provida tilsvarende ni prosent av dataselskapet.

Da Kreditkassen 4. desember i fjor hevet avtalen med Provida, hadde selskapene en avtale om levering av ProRetail med en kontraktsverdi på 109 millioner kroner.

Fredag 15. januar inngikk de to partene et forlik som innebærer at Provida aksepterte en heving av avtalen og innrømmet en fordring fra Kreditkassen på 25.280.000 kroner. Denne fordringen skal i sin helhet benyttes som innskudd ved tegning av 790.000 aksjer i Provida gjennom en rettet emisjon. Emisjonskursen settes til børskurs 7. januar som var 32 kroner per aksje.

Etter denne emisjonen vil Kreditkassen ha en eierandel på ni prosent i Provida. Den rettede emisjonen er betinget av at Provida gjennomfører en fortrinnsrett-emisjon som tidligere varslet, men med et minimums emisjonsproveny på 100 millioner kroner.

Kreditkassen vil - på samme måte som dagens aksjonærer i Provida - få rett til å tegne aksjer i den siste emisjonen slik at selskapet kan opprettholde sin forholdsmessige eierandel i selskapet.

Kreditkassen blir videre bundet til ikke å avhende sine 790.000 aksjer de nærmeste 12 månedene uten samtykke fra Provida.

Ifølge en pressemelding fra Provida er nå forholdet til Kreditkassen normalisert, og grunnlaget er lagt for et fortsatt langsiktig forretningssamarbeid.

Til toppen