Kassen er tom i Intellinet

Nye, riktige regnskapstall i ASP-selskapet Intellinets kasse er tom. Nå vurderes også salg av selskapet.

Intellinet leverte som ventet elendige tall før første tertial (den nye rapporten inneholdt tertialtall og ikke kvartalstall). Dermed har tidligere leder Roy E. Pedersen, som også startet selskapet, satt dagens aksjonærer og kreditorer i en vanskelig situasjon. Hvis ikke Intellinet tilføres penger snarest er det kroken på døren for selskapet.

Styreformann Harald Dahl sier imidlertid til iMarkedet at de største eierne i selskapet "backer" opp selskapet. I klartekst betyr dette at Dahl og storinvestor Hafslund Invest går inn som garantister i en emisjon som forsøkes å bli gjennomført av Orkla Enskilda. For å lokke investorene lover Dahl at Intellinet skal ha overskudd på kontantstrømmen i oktober.

- Gitt at man får tillit til selskapet igjen, er det fryktelig billig på dagens nivå, sier Dahl til iMarkedet.

Dahl innrømmer likevel at det kan bli vanskelig å hente penger i dagens emisjonsmarked. Derfor vurderes også fusjoner eller salg til andre selskapet.

- Styret vurderer alt, sier Dahl, som mener at tirsdagens rapport er relatert til historien.

De dårlige tallene Da selskapet la frem første kvartalstallene i slutten april, viste bunnlinjen minus 13,8 millioner kroner før skatt, og et driftsunderskudd på 12 millioner kroner.

De nye tallene gir et driftsunderskudd på 124,3 millioner kroner, og et resultat før skatt må minus 136,4 millioner kroner. Det må bemerkes at tallene gjelder perioden frem til 30. april, og ikke er direkte sammenlignbare med første kavrtalstallene, som er for en måned mindre.

Driftsinntektene er ifølge den nye rapporten nedjustert med 3,3 millioner kroner i forhold til tidligere publiserte første kvartalstall, og endte i det nye regnskapet på 35,9 millioner kroner for første tertial.

Kassen tom Ved utgangen av første tertial hadde Intellinet 12,8 millioner kroner i kontanter. 9,4 millioner av disse var bundet, skriver revisor i rapporten.

Intellinet hadde ved utgangen av 30. april tatt nedskrivninger i eiendeler og goodwill på 56 millioner kroner, og tapsføring i forbindelse med salget av IQ Sverige AB på 34,4 millioner kroner. Disse forholdene var ikke i den forrige regnskapsavleggelsen, utgjør den vesentlige delen av det økte underskuddet. I tillegg kommer en kostnadsføring på 50 prosent av gjenstående leiekontrakt for lokalene i Asker på 21,6 millioner kroner.

I tillegg til dette må selskapet ta omstruktureringskostnader på 8,5 millioner kroner for perioden etter 30. april, som omhandles i den nye rapporten. Og som ikke det er nok; selskapet har forpliktelser i Danmark etter nedleggelsen av datterselskapet der. I sum betyr dette at blålyset blinker for Intellinet.

Revisor har tydeligvis godkjent den utsatte skattefordelen i Intellinet på 12,9 millioner kroner. Ergo venter han at selskapet vil gå med overskudd innen rimelig tid.

Skal gjøre emisjon I et svært tungt emisjonsmarked har styreformann Harald Dahl i Intellinet hyret inn Orkla Enskilda for å gjennomføre en emisjon. I dagens marked kan det bare bety at kursnivåene i emisjonen vil gjøres til gibortpriser.

Denne saken er skrevet av Arne Lunde, iMarkedet, en samarbeidspartner av digi.no

Til toppen