Kaster alle filene du ikke trenger

På nyere utstyr kan én kommando redusere behovet for fysisk lagring med opptil 95 prosent.

Kaster alle filene du ikke trenger

I en pressemelding fra NetApp heter det at A-SIS («Advanced–Single Instance Storage»), en løsning for å deduplisere lagringsdata, nå er tilgjengelig på selskapets lagringssystemer NearStore og FAS. Deduplisering vil si å sørge for at data fysisk lagres bare én gang, selv om det logisk sett virker som et dokument kan finnes i mange varianter og i flere mapper. Deduplisering tar vare på endringer ved å lagre endringene for seg.

    Les også:

NetApp FAS og NearStore omfatter lagringsbokser med kapasiteter fra opptil 4 terabytes og oppover, til behov som nettverkslagring (NAS), lagringsnett (SAN), IP SAN, virtuelle tapebibliotek med mer. I meldingen skriver NetApp at A-SIS-deduplisering vil kunne settes i gang på disse systemene med én kommando – mot at man oppgraderer lisensen – og at deduplisering heretter skal være en integrert del av alle selskapets lagringssystemer for bedriftsmarkedet.

Deduplisering er en teknologi som får det til å virke som om lagringsleverandørene skyter seg selv. NetApp forteller at CommVault har testet sin programvare for sikkerhetskopiering på A-SIS-deduplisering: Testene viser at behovet for fysisk lagring kan reduseres med opptil 95 prosent ved bruk av deduplisering, uten at det betyr noe vesentlig for tilgjengeligheten.

En backupløsning med en 4 terabytes FAS-boks fra NetApp får med andre ord plutselig en virtuell kapasitet på 80 terabytes.

A-SIS har vært i bruk hos et utvalg NetApp-kunder i to år, nærmere bestemt noen av dem som har valgt sikkerhetskopieringen NetBackup til Symantec.

– A-SIS kjører sømløst i bakgrunnen, med nærmest null innvirkning på ytelsen i lesing og skriving, og er absolutt transparent for alle applikasjoner, heter det i NetApps pressemelding.