Kaster ut lukkede systemer

Ordføreren i Øvre Eiker vil ha åpenhet, eierskap og fri tilgang til egne kommunedata.

Kaster ut lukkede systemer

Ordføreren i Øvre Eiker vil ha åpenhet, eierskap og fri tilgang til egne kommunedata.

Ordfører Anders B. Werp i Øvre Eiker kommune var blant dem som hadde innlegg på GoOpen konferansen om fri programvare i går.

Kommunen med 16.000 innbyggere skal nå utarbeide en strategiplan der man skal evaluere bruk av åpen kildekode basert på åpne standarder.

Øvre Eiker bruker i dag mellom to og tre millioner kroner per år i lisenskostander. Nettopp de høye kostnadene er grunnen til at ordføreren har engasjert seg i bruken av fri programvare.

- Vi trodde vi eide de data vi sjøl genererte, men det kan det åpenbart stilles spørsmål om. Alt er avhengig av hva som står i lisensen. Dette har blitt en sterk politisk debatt, sier han.

Da kommunen begynte å snakke om datateknologi og tekniske muligheter møtte de en mur av tekniske begreper og masse utilgjengelig materiale.

Men når man begynte å snakke om det felles målet å spare penger for å kunne skape enda bedre velferdstjenester ved hjelp av teknologien, ble det fart på sakene.

- Vi synes det lite interessant at en leverandør av programmer enten det er på helse, skole eller dokumenthåndtering, skal ha kontrollen på alt. I prinsippet blir vi innelåst og har overlatt vår it-politikk til andre utfra sine premisser, sier han.

Ordføreren mener it ikke er så mystisk og vanskelig. Det er helt universelt at man bygger opp med et operativsystem i bånn med videre nivåer oppover fra databaser til råstoffet som skal informere innbyggere utfra et bestemt grensesnitt.

Werp er opptatt av åpenhet, eierskap og fri tilgang. Han har funnet ut at i 2010 vil det være 5000 milliarder web-sider på internett.

- Hvis vi ønsker å ha kontakt med våre innbyggere må vi ha evnen til å kommunisere til publikum hva vi jobber med og skape en større kontaktflate. Det blir vanskelig hvis alt skal være lukket og kontrollert, mener han.

Til toppen