- Kastet ut 60.000 Android-apper

Vårrengjøring?

- Kastet ut 60.000 Android-apper
Google ikke bare utført vårrengjøring blant selskapets tjenester i år, men tilsynelatende også blant de mange mindreverdige applikasjonene i Google Play Store. Bilde: PantherMedia / Jose Antonio Revidiego og digi.no

I motsetning til blant annet Apple, forhåndsgodkjenner ikke Google alle applikasjonene som blir gjort tilgjengelige til Android via Google Play Store. Alle applikasjonene skannes riktignok med antiskadevare-verktøyet Bouncer, men likevel slipper det gjennom applikasjoner med uønsket funksjonalitet eller adferd.

Google har klare regler for hvordan applikasjonene som tilbys via Play Store skal opptre, men det finnes nok av applikasjoner som i beste fall er i grenseland til å krenke disse, blant annet ved å villede brukerne. Det er typisk tilfeller av slike applikasjoner sikkerhetsselskapene i blant melder om i sine rapporter. Det meste de beviselig skadelige applikasjonene spres gjennom andre kanaler enn Google Play. Dette inkluderer applikasjoner som tar i bruk kostbare SMS-tjenester hvor mobileieren får regningen.

Likevel, det finnes mer enn nok av applikasjoner i Google Play som hører hjemme i spam- og søppelkategoriene.

Nå kan det vise seg at også Google har begynt å se på dette som et problem og at selskapet i større grad enn tidligere har begynt å håndheve regelverket for utviklerinnhold i Play Store.

TechCrunch skriver at selskapet i år har økt innsatsen for å fjerne spampregede eller på annen måte uønskede applikasjoner fra Google Play Store. Kilden til TechCruch skal være et selskap i mobilapplikasjonsbransjen som har innsikt i slikt. Men TechCruch oppgir ikke navnet på selskapet.

Ifølge kilden skal omtrent 60 000 applikasjoner ha blitt fjernet fra markedsplassen bare i februar. En del av disse har nok blitt fjernet av utviklerne selv, av ulike årsaker. Men antallet er så stort at det vanskelig kan forklares med noe annet enn at Google har bruk beskjæringssagen på en stor andel av applikasjonene som har blitt fjernet. Ifølge kilden til TechCruch er det blant annet mange ringetone- og MP3-applikasjoner som har blitt fjernet fra Google Play Store i det siste. Mange av applikasjonene er trolig identiske, men publiseres med ulike navn.

Google har ikke kommentert nyheten, men TechCrunch mener å vite at algoritmene i selskapets automatiske verktøy for skanning av applikasjonene blir stadig bedre.