Kastet ut av tilsynets offisiell prisoversikt

Etter rot med regninger kaster nå Post- og teletilsynet ut et teleselskap fra telepriser.no.

Etter rot med regninger kaster nå Post- og teletilsynet ut et teleselskap fra telepriser.no.

Telekunder har nok en gang blitt kasteballer mellom selskaper som ikke er enige om hvor disse kundene egentlig hører til.

Viafon solgte i høst kundemassen sin til Telenetto. Men i etterkant hevder Viafon at Telenetto har brutt betingelsene for denne avtalen, og at kundene derfor fortsatt tilhører dem.

Dette har ført til et skred av klager til Post- og teletilsynet (PT), Forbrukerombudet og Forbrukerrådet fra telekunder som har mottatt regninger fra de to teleselskapene.

Nå varsler Post- og teletilsynet på sin hjemmeside at Viafon utestenges fra telepriser.no. På denne siden er det mulig å sammenligne priser på fast- og mobiltelefoni, og Internett.

– Dette er useriøst, sier direktør Willy Jensen i PT, og fra og med i dag stenger vi Viafon ute fra telepriser.no på grunn av mangelfull kundeservice.

Etter det PT, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet kjenner til, er det Telenetto som i dag leverer teletjenester til kundene.

PT råder telekundene til å forholde seg til Telenetto som nåværende teleleverandør.

Telenetto skal ha betalt for abonnement og tellerskritt fra og med 1. desember 2005, mens regninger for kundeforhold før 1. desember i fjor skal betales til Viafon.

Forskudd som er innbetalt til Viafon for perioden etter 1. desember skal trekkes fra de faste avgiftene kundene ellers skulle betalt til Telenetto.

Dette har Telenetto bekreftet at de vil sørge for.

PT sier at telekundene i Viafon/Telenetto-saken ikke er bundet til Telenetto, og står derfor fritt til å skifte leverandør.

Til toppen