Katalogtjenester akselerer veksten til Novell

Katalogtjenester spiller en stadig større rolle i Novells drift, og forklarer at kvartalstallene var enda bedre enn forventet.

Katalogtjenester spiller en stadig større rolle i Novells drift, og forklarer at kvartalstallene var enda bedre enn forventet.

For kvartalet fram til 31. juli 1999, det tredje i Novells avvikende regnskapsår, vokste omsetningen med 20 prosent i forhold til samme kvartal året før, til 327 millioner dollar. Driftsresultatet økte fra 27 millioner dollar til 49 millioner.

For regnskapsårets tre første kvartaler ligger omsetningen på 928 millioner dollar, 18 prosent bedre enn forrige års, mens driftsresultatet ble nesten doblet til 117 millioner dollar.

Det er katalogtjenestene NDS (Novell Directory Services) som ligger til grunn for de gode tallene. NDS er en vesentlig del av den nyeste utgaven av NetWare, og spiller en avgjørende rolle i flere andre produkter og i selskapets konsulentvirksomhet.

Novell nevner spesielt styringsverktøy ZENworks. SingleSignOn, et produkt som gjør det mulig for brukere å nøye seg med ett passord fordi alle deres rettigheter håndteres av NDS, er i følge selskapet et av flere nye produkter som skal øke den katalogtjenestebaserte omsetningen.

Geografisk sett gjør Novell det bedre i EMEA-regionen (Europa, Midt-Østen og Afrika), der omsetningsveksten er 39 prosent, enn i USA, der veksten er 13 prosent.

NDS kjøres i dag under NetWare, Windows NT, Solaris og OS/390. Tidlig i 2000 loves en utgave for Linux - Novell er en tidlig investor i Red Hat.

Et annet område der Novell håper å generere større inntekter, er innen systemer for mellomlagring av webinnhold. Såkalt caching er en viktig del av grenseovervåkeren BorderManager. Novells Internet Caching System omsettes også på OEM-basis, blant annet til Compaq og Dell.

Til toppen