Katastrofal svikt i Informix

Verdens nest største databaseselskap opplever en overraskende omsetningssvikt på rundt 40 prosent.

Verdens nest største databaseselskap opplever en overraskende omsetningssvikt på rundt 40 prosent.

I en pressemelding kunngjorde selskapet at omsetningen i årets første kvartal, det vil si fram til 30. mars 1997, ville ligge mellom 130 millioner og 145 millioner USD. Det bli ikke sagt noe om resultatet annet enn at man måtte forvente et tap.

Omsetningen er rundt 40 prosent, eller 100 millioner USD, mindre enn Wall Street hadde forventet. Tilsvarende kvartal i 1996 ga en omsetning på 204 millioner USD og et positivt resultat på 16 millioner USD. Den forventede omsetningen hadde gitt et overskudd på litt over 19 millioner USD.

Foreløpige anslag sitert i amerikanske aviser tyder på at tapet kan ligge rundt 70 millioner USD.

Aksjekursen til Informix falt med 35 prosent da meldingen ble kjent.

De nøyaktige tallene skal offentliggjøres innen utgangen av april.

CEO (chief executive officer) Phil White forklarer de sjokkerende tallet ved at man lot seg blende av egen teknologiutvikling og mistet grepet om kjernemarkedet. Det siste året har man vært opptatt av å fullføre og å markedsføre multimediadatabasen ("objekt-relasjonsdatabasen") Universal Server, mens kundene stort sett bruker sine Informix-baser til tall og tekst.

Kjernemarkedet synes også å være på vei bort fra UNIX, det tradisjonelle operativsystemet for Informix, til fordel for Windows NT, der Microsoft vinner stadig nye kjøpere for SQL Server.

Geografisk sett sa White det var særlig svikt på det europeiske markedet.

Informix' store konkurrent Oracle hadde et framgangsrikt siste kvartal, også i Europa, og har, i motsetning til Informix, en raskt voksende omsetning av applikasjoner.

Til toppen