Katastrofehjelp på Web

Det amerikanske Røde Kors har opprettet et websted for global katastrofehjelp, i samarbeid med IBM og CNN.

Det amerikanske Røde Kors har opprettet et websted for global katastrofehjelp, i samarbeid med IBM og CNN.

Webstedet skal være tilgjengelig for alle. Pårørende vil kunne bruke det for å sjekke hvordan det går med venner og slekt som kan være rammet av en katastrofe. Hjelpeorganisasjoner skal kunne bruke det som ledd i innsamlingsaksjoner.

Stedet (www.redcross.org) skal videre inneholde nyheter, kart, værinformasjon og andre opplysninger som kan hjelpe de som skal inn i eller unngå områder som naturen eller mennesker har rammet.

Dagens katastrofeside har mye stoff om kriser skapt av værforhold i USA, mindre om hva som skjer i Zaire, og dessuten en eldre historie om jordskjelv i Peru.

Den amerikanske Røde Kors-komiteen står for selve driften. Flere linker på webstedet peker på nyhetstjenesten til CNN. Ellers er det meningen å tilby linker til aktuelle støtteorganisasjoner som driver katastrofehjelp.

Det er videre mye bakgrunnsinformasjon og meldinger spesielt rettet mot pressen.

Bernt Apeland i Norges Røde Kors peker på at dette opplegget er tilpasset amerikanske forhold, der det forholdsvis ofte oppstår behov for katastrofehjelp i utsatte områder.

– Det vil ikke være behov for denne typen permanente løsningen i Norge, sier Apeland. – Men vi har forlengst opprettet en hjemmeside der vi kan tilby liknende tjenester på ad hoc-basis.

Apeland mener at et websted hadde vært til stor hjelp for det estiske Røde Kors under Estonia-katastrofen.

– Vi arbeider med en Internett-strategi for Norges Røde Kors, der vi legger vekt på fire punkter: Hvilke muligheter vi har for å bruke Internett til å tjene penger, hvordan Internett kan brukes til å styrke beredskapen, hvordan Internett kan brukes til å bedre informasjonsarbeidet, og hvordan et intranett kan brukes til å effektivisere organisasjonen og spare penger. Vi har 1400 lokale ledd som vi i dag kommuniserer med pr vanlig post.

Til toppen