Katastrofekvartal for Palm

De aller bangeste anelsene slo ikke helt til. Likevel ble fjerde kvartal et mareritt for Palm som må avskrive lagerbeholdningen mer enn to ganger kvartalsomsetningen.

Det fjerne kvartalet i Palm Computings avvikende regnskapsår tok slutt 31. mai. I forhold til samme kvartal i fjor er omsetningen redusert med 65 prosent til 163,5 millioner dollar. Det gir et negativt driftsresultat på 153,6 millioner dollar.

Trøsten er at analytikerne hadde forestille seg enda verre tall: 145,5 millioner dollar i omsetning og 182,4 millioner i tap.

I forrige kvartal var omsetningen 471 millioner dollar.

I balanseregnskapet avskriver Palm 436,5 millioner dollar. Av disse skyldes 268,9 millioner usolgt lagerbeholdning. Resten er blant annet eiendom og restrukturering av selskapet

Tapene gjenspeiler et skifte i markedet for hånd-PC-er, med større fokus på bedriftsmarkedet. Her utkonkurreres Palm av både Pocket PC og egne kloner med mer sans for integrerte løsninger.

Ledelsen i selskapet sier seg oppmuntret av den raske veksten i hånd-PC-markedet, og de nærmest enstemmige forventningene til at det snart vil selges flere hånd-PC-er enn PC-er. Den regner med at Palm vil komme i pluss, ikke i inneværende kvartal, men i neste, da julehandelen slår til. Det spås 200 til 220 millioner dollar i omsetning i inneværende kvartal, med et tap på 60 til 80 millioner dollar. I andre kvartal forventes 420 til 440 millioner dollar i omsetning.

På PCExpo i New York gjennom Palm sin strategi for å komme sterkere inn på bedriftsmarkedet. Elementene her er større fokus på de mer avanserte modellene, et samarbeid med PricewaterhouseCoopers som skal fremme Palm i bedriftsløsninger, og et partnerskap med Extended Systems Inc, et selskap Palm tidligere meldte det ville overta. Partnerskapet med Extended lar Palm selge under egen logo synkroniseringsserveren XTNDConnect.

Det er ikke kommet fram nye momenter i forhold til en ryktet oppdeling av Palm i to selskaper, for henholdsvis maskin- og programvare.

Til toppen