Katastrofen som aldri skjedde

Verden kan første nyttårsdag ta det helt med ro. Ingen store problemer er oppstått på grunn av år 2000-problemet.

Verden kan første nyttårsdag ta det helt med ro. Ingen store problemer er oppstått på grunn av år 2000-problemet.

Dette kunne ha vært en svært spennende dag å jobbe, men den gang ei. Rapporter fra hele kloden forteller at til tross for overgangen til år 2000, virker så godt som alt akkurat som før tusenårsskiftet. Riktignok forteller ikke rapportene om alle de mindre datamaskinene og andre apparater som har vært i faresonen, men alle de viktigste delene av infrastrukturen verden over har greit seg nesten overraskende bra gjennom overgangen.

Riktignok er det blitt rapportert om et par mindre nettsteder rundt omkring i verden hvor datoskiftet ikke har gått helt smertefritt. Loggen for
US Naval Observatory Master Clock viser følgende resultater:

Jan. 1, 2000, 06:12:49 Universal Time
Jan. 1, 19100, 01:12:49 Eastern Standard Time
Jan. 1, 19100, 00:12:49 Central Standard Time
Dec. 31, 1999, 23:12:49 Mountain Standard Time
Dec. 31, 1999, 22:12:49 Pacific Standard Time
Dec. 31, 1999, 21:12:49 Alaska Standard Time
Dec. 31, 1999, 20:12:49 Hawaii-Aleutian Standard Time


Årstallet 19100 er det største avviket det er blitt rapportert om. Mer vanlig er at årstallet har returnert til 1900 eller som i rapporten fra Auckland Airport som fortalte at situasjonen etter tusenårsskiftet var helt normal. Rapporten var datert 1. januar år 100.

Det fleste feilene som har oppstått er altså rimelig uskyldige og sannsynligvis enkle å rette opp.

Til toppen