Katastrofevarsel fra Sun

Inneværende kvartal går dårligere enn ventet, og Sun trekker 1 milliard dollar fra forrige kvartalsresultat.

Inneværende kvartal går dårligere enn ventet, og Sun trekker 1 milliard dollar fra forrige kvartalsresultat.

Tallene som Sun offentliggjorde i sommer for kvartalet fram til 30. juni, det siste i selskapets regnskapsår, så ikke så aller verst ut. Riktig nok falt omsetningen i forhold til foregående kvartal, slik det den har gjort siden sommeren 2001, men nærmere tre milliarder dollar i omsetning var nok til å gi et svært beskjedent overskudd på 12 millioner dollar.

Etter Nasdaq-børsens stengetid i går kom Sun med et resultatvarsel. Selskapet har måttet skrive om regnskapet for forrige kvartal, slik at resultatet ikke lenger er null, men et stort hull på minus 1,04 milliarder dollar, eller 32 cents per aksje.

For regnskapsårets første kvartal som ble avsluttet søndag 28. september, advarte Sun at resultatet vil havne på mellom minus 7 og minus 10 cents per aksje. Det svarer til et underskudd på mellom 230 millioner dollar og 325 millioner. Det ble ikke sagt noe om forventet omsetning, men man aner at Sun vil oppleve et tiende kvartal på rad med svikt.

I fjor gikk september-kvartalet med 111 millioner dollar i minus, tilsvarende rundt 4 cents per aksje. I år hadde analytikerne ventet rundt 2 cents per aksje i minus, med en omsetning på 2,72 milliarder dollar.

Årsaken til at Sun skriver om regnskapet for juni-kvartalet, er at det hadde samlet opp skattebetingede framførbare avskrivninger. Amerikanske regnskapsregler gjør det mulig å samle opp skatteavskrivninger – knyttet blant annet til forskning og utvikling – fra underskuddskvartaler og føre dem opp i overskuddskvartaler. Siden det ikke later til å være utsikt til noe overskudd i overskuelig framtid, valgte Sun å føre dem opp på sluttkvartalet i forrige regnskapsår. En talsperson for Sun innrømmet at det hele "gjenspeiler en nedvurdering av vårt planlagte resultatnivå". Noen nærmere forklaring på dette ble ikke gitt.

Financial Times skriver at analytikerne legger mer vekt på tegn til sviktende omsetning og stadig tøffere konkurranse i september-kvartalet enn det reviderte resultatet for juni-kvartalet. De fastholder at servermarkedet er i ferd med å snu, men at dette ikke ser ut til å gjelde Sun. En av dem som siteres direkte, Brent Bracelin fra Pacific Crest, sier at Sun "er i ferd med å bli, i alt vesentlig, mindre og mindre relevant."

Selskapet trøster seg med at det fortsatt har over 5,7 milliarder dollar i likvider.

Resultatvarslet fikk aksjekursen til å falle rundt ti prosent, fra 3,86 dollar ved Nasdaq-børsens stengetid til 3,49 dollar.

De endelige tallene for september-kvartalet offentliggjøres 16. oktober.

Det ble ikke sagt noe om ytterligere nedbemanning, utover de 1000 jobbene som ble borte tidligere i september.

Til toppen