KDL: Kraftig oppgang i databransjen

Etter at "alle" nå har telt penger i norsk it-bransje, kommer Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) med sin nøkkeltallanalyse over medlemsbedrifter i 1995. KDLs analyse er basert på offisielle tall fra Brønnøysundregistrene. Den konkluderer med bransjen hadde en omsetningsvekst fra 18 milliarder i 94 til 25,6 milliarder i 95.

Etter at "alle" nå har telt penger i norsk it-bransje, kommer Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) med sin nøkkeltallanalyse over medlemsbedrifter i 1995. KDLs analyse er basert på offisielle tall fra Brønnøysundregistrene. Den konkluderer med bransjen hadde en omsetningsvekst fra 18 milliarder i 94 til 25,6 milliarder i 95.

Medlemsbedriftene i KDL står for vel 75 prosent av omsetningen i bransjen, i henhold til KDL.

- Det er hyggelig å kunne konstatere at medlemsmassen også for 1995 kan vise til fortsatt sterk omsetningsutvikling. Spesielt er det gledelig å se at både driftsresultat og resultat før ekstraordinære poster - til tross for Netcoms store underskudd - nå havner på plussiden på henholdsvis 150 og 74 millioner kroner, sier generalsekretær i KDL, Per Morten Hoff.

Det er særlig blant utstyrsleverandørene og programvareleverandørene at veksten har vært god.

Nedenfor følger utdrag av tallene som offentliggjøres mandag.

Kategori utstyr

10 største i omsetning og resultat før ekstraordinære poster (i millioner kr)

Bedrift Omsetning 95 Res. før EOP 95 Omsetning 94 Res. før EOP 94
Telenor Bedrift AS 5.946,1 308,9 113,3 10,9
IBM AS 1.926,0 222,7 1.917,7 94,0
Hewlett Packard Norge AS 1.010,6 25,6 802,4 30,7
Cinet A/S 955,5 24,1 703,4 8,4
Scribona Norge AS 608,6 624,2
Merkantildata ASA (*) 529,0 25,1 447,0 28,6
Digital Equipment Corporation AS 492,7 442,6
Micro Software Group ASA (*) 442,4 9,1 802,6 32,7
Panasonic Norge A/S 425,1 26,5 286,7 22,7
NCR Norge 419,5 406,7

(*) Tallene for Merkantildata Group ASA gjelder ikke hele konsernet. Konsernet omsatte for 1.399,1 millioner kroner i 1995. Det samme gjelder Micro Software Group ASA som på konsernbasis omsatte for 1.687,1 millioner kroner i 1995.

Kategori kontormaskiner

10 største i omsetning og resultat før ekstraordinære poster (i millioner kr)

Bedrift Omsetning 95 Res. før EOP 95 Omsetning 94 Res. før EOP 94
Noiseless AS 516,9 13,4 536,2 16,0
Kodak Norge AS 462,0 48,6 495,5 12,6
Rank Xerox A/S 354,5 516,2
EMO AS 246,1 5,5 186,7 3,7
OCE-Norge A/S 207,9 189,9
Kopi og Data AS 203,4 15,4 156,8 9,9
AS Frankering 158,2 140,8
OKI Systems Norway AS 152,4 6,5 150,3 3,4
Lindbak AS 151,8 5,4 116,3 4,8
F Beyer Engros AS 131,2 5,2
Til toppen