Kendall setter sin egen teledom til side

Dommer Joe Kendall har gått med på å utsette ikrafttredelsen av hans dom fra 31.desember 1997, som i praksis gav lokaltelefonselskapene i USA, de såkalte "Baby Bells", anledning til å starte virksomhet innenfor nasjonal og internasjonal telefoni, uten å åpne sine egne lokalmarkedet for konkurranse.

Dommer Joe Kendall har gått med på å utsette ikrafttredelsen av hans dom fra 31.desember 1997, som i praksis gav lokaltelefonselskapene i USA, de såkalte "Baby Bells", anledning til å starte virksomhet innenfor nasjonal og internasjonal telefoni, uten å åpne sine egne lokalmarkedet for konkurranse.

Oppfordringen til utsettelsen kom fra USAs høyesterett, etter en henvendelse fra de amerikanske telemyndighetene, FCC (Federal Communications Commission) samt teleselskapene AT&T, MCI og Sprint.

Kendalls dom satte til side de deler av Telecommunications Reform Act of 1996 (USAs telelov) som sier klart at Baby Bell-selskapene må åpne egne lokalmarkedet for konkurranse før de selv kan tilby nasjonal og internasjonal telefoni i USA.

Bell-selskapet SBC klaget på telelovens bestemmelse i juli i fjor, og Kendalls dom gav selskapet fullt medhold.

Ifølge FCCs styreformann, William Kennard, sier til Communications Week at den midlertidige beslutningen betyr at teleloven gjelder som den står. Han tror at Kendalls dom vil bli omgjort av en høyere rett, og loven kan i verste fall bli liggende på is til høyesterett får sagt sitt.

Høyesterett har satt denne saken på dagsorden for sin 98-99-termin, noe som betyr at en endelig dom i denne saken ikke vil foreligge før i 1999.

Til toppen