Kenwood med 52X CD-ROM-spiller

Ved hjelp av en spesiell teknikk har Kenwood oppnådd å lage en CD-ROM-spiller som greier en effektiv overføringshastighet på opptil 52X. Teknologien skal også gi en mer stabil hastighet enn det som er vanlig.

Ved hjelp av en spesiell teknikk har Kenwood oppnådd å lage en CD-ROM-spiller som greier en effektiv overføringshastighet på opptil 52X. Teknologien skal også gi en mer stabil hastighet enn det som er vanlig.

CD-ROM-spilleren fra Kenwood Technologies kjører egentlig med en spinnhastighet tilsvarende ni ganger hastigheten til en ordinær CD, men ved å bruke en laser med flere stråler kan den lese seks dataspor på en gang. Den effektive overføringshastighet er på opptil 52x.

I de fleste vanlige CD-ROM-spillere beveger CD-platen seg rundt med konstant vinkelhastighet (CAV – Constant Angular Velocity), slik at den lineære hastigheten til platen, og dermed også hastigheten dataene kan lese i, senkes når laseren beveger seg vekk fra ytterkanten av platen. Forskjellen i lesehastighet innerst og ytterst på platen kan være på i hvert fall 100 prosent.

Den nye CD-ROM-spilleren fra Kenwood har en dataoverføringshastighet som varierer mellom 6,7 og 7,8 MB/s. Dette oppnås ved at CD-en kan dreies ved et utvalg av forskjellige hastigheter som sørger for at den lineære hastigheten er tilnærmet konstant (CLV – Constant Linear Velocity)

CD-ROM-spilleren fra Kenwood - som kalles TrueX etter navnet på teknologien - vil blant annet kunne lese CD-RW-plater og kommer først i en ATAPI-utgave. En SCSI-versjon skal også komme i løp av kort tid. Prisen i USA ventes å bli omtrent 130 dollar. En 40x-utgave av den samme spilleren ventes å koste omtrent 100 dollar.

Til toppen