Kenwood med 52X CD-ROM-spiller

Ved hjelp av en spesiell teknikk har Kenwood oppnådd å lage en CD-ROM-spiller som greier en effektiv overføringshastighet på opptil 52X. Teknologien skal også gi en mer stabil hastighet enn det som er vanlig.

CD-ROM-spilleren fra Kenwood Technologies kjører egentlig med en spinnhastighet tilsvarende ni ganger hastigheten til en ordinær CD, men ved å bruke en laser med flere stråler kan den lese seks dataspor på en gang. Den effektive overføringshastighet er på opptil 52x.

I de fleste vanlige CD-ROM-spillere beveger CD-platen seg rundt med konstant vinkelhastighet (CAV – Constant Angular Velocity), slik at den lineære hastigheten til platen, og dermed også hastigheten dataene kan lese i, senkes når laseren beveger seg vekk fra ytterkanten av platen. Forskjellen i lesehastighet innerst og ytterst på platen kan være på i hvert fall 100 prosent.

Den nye CD-ROM-spilleren fra Kenwood har en dataoverføringshastighet som varierer mellom 6,7 og 7,8 MB/s. Dette oppnås ved at CD-en kan dreies ved et utvalg av forskjellige hastigheter som sørger for at den lineære hastigheten er tilnærmet konstant (CLV – Constant Linear Velocity)

CD-ROM-spilleren fra Kenwood - som kalles TrueX etter navnet på teknologien - vil blant annet kunne lese CD-RW-plater og kommer først i en ATAPI-utgave. En SCSI-versjon skal også komme i løp av kort tid. Prisen i USA ventes å bli omtrent 130 dollar. En 40x-utgave av den samme spilleren ventes å koste omtrent 100 dollar.

Til toppen