Kenya-elefant sender egne tekstmeldinger

Ny teknologi gjør fredelig sameksistens mulig mellom bønder og elefanter.

Kenya-elefant sender egne tekstmeldinger

Ny teknologi gjør fredelig sameksistens mulig mellom bønder og elefanter.

Vilforvaltningen i Kenya har funnet en ny måte å redde elefanter på, ved hjelp av en kombinasjon av tekstmeldinger og geografisk posisjonering.

Problemet er at noen få store hanndyr er tilbøyelige til å vandre ut av viltreservatene for å forsyne seg av bønders avlinger. Bønder i utsatte områder er følgelig tilbøyelige til å skyte framfor å måtte bruke natt etter natt på å holde vakt for å skremme dem bort om de skulle nærme seg.

Løsningen, ifølge denne meldingen fra Associated Press, er å utstyre elefanter som er kjent for å angripe avlinger, med halsbånd som varsler når de nærmer seg jordbruksområde i randsonen rundt viltreservatet. Halsbåndet inneholder en GPS, en alarm som reagerer når elefanten beveger seg utenfor et angitt område, og en mobiltelefon som sender viltforvalterne en tekstmelding om hvor elefanten tenker seg. Voktere begir seg straks til gården i faresonen, og sørger for å skremme elefanten tilbake til reservatet.

Forsøk med én elefant har vist seg å være vellykket, og nå er to elefanter merket. De spores gjennom Google Earth og gir vokterne nye kunnskaper om flokkenes bevegelser.

Nedgangen i tilfeller der elefanter forsyner seg av avlinger er markant. Det at én elefant merkes og konsekvent skremmes bort fra gårder, fører gjerne til at hele flokken holder seg unna, heter det.

Prosjektet er et samarbeidet mellom viltforvaltningen og gruppen Save The Elephants.

Til toppen