Kevin Mitnick dømt til tre års Internett-avhold

I samlesaken mot Kevin Mitnick er hackeren, som erklærte seg skyldig, dømt til 46 måneders fengsel og 4125 dollar i erstatning. I tre år får han ikke ta i noe apparat som kan koples til Internett.

I samlesaken mot Kevin Mitnick er hackeren, som erklærte seg skyldig, dømt til 46 måneders fengsel og 4125 dollar i erstatning. I tre år får han ikke ta i noe apparat som kan koples til Internett.

Mitnick har sittet fengslet i nesten fire og et halv år. Men en tidligere ilagt straff på 22 måneder legges til dommen som ble kjent i går, slik at den samlede soningstiden blir 68 måneder, regnet fra februar 1995. Det skulle bety frihet i oktober 2000. Med god oppførsel skal det være mulig for Mitnick å komme seg ut i januar.

Mitnicks forsvarer ba dommeren utstede en anbefaling om at Mitnick måtte løslates straks, slik at han kunne behandles for uimotståelig hackertvang. Mitnick har hacket siden 1981, og hadde blant annet en liste på 20.000 kredittkortnummer, men han har aldri omsatt hack til penger. Han beskrives i stedet som en besatt e-samler, ute av stand til å se en e-sperre uten å forsøke å knekke den.

Dommer Marianna Pfaelzer, som kjenner Mitnick fra en sak i 1989 - da han blant annet ble dømt til et halvt års terapi - avviste denne henstillingen blankt, og anbefalte i stedet at Mitnick holdes bak lås og slå til hele straffen er sonet.

Aktor krevde at Mitnick skulle dømmes til å betale tilbake 1,5 millioner dollar. Dette beløpet skulle ikke dekke alle tap Mitnicks ofre har hatt, bare utgiftene til å rette opp skadene. Men Pfaelzer hørte på forsvarets argumenter om at erstatningsbeløpet må fastsettes ut fra hva Mitnick realistisk kan forventes å betale de nærmeste årene. Med tre års tvungen avhold fra Internett vil han i praksis ikke kunne ta noen form for arbeid der han kommer i kontakt med informasjonsteknologi. Han har ikke lov til å skrive memoarer eller på annen måte tjene på sin kjendisstatus. Han har også uttrykkelig forbud mot å arbeide som rådgiver innen IT.

Følgelig er erstatningsbeløpet satt til 4125 dollar, eller vel 32.000 kroner, ut fra vurderingen at Mitnick ikke kan forventes å tjene noe utover lovens minimum. Dommeren lovet Mitnick at dersom han ikke betalte, ville han igjen havne i fengsel.

Det er skrevet fire bøker om Mitnick, og det kommer en film om kort tid. I Guinness' rekordbok for 1999 er Mitnick oppført som "verdens mest beryktede hacker".

Til toppen